ثبت امضای «شفیع کدکنی» بر دیوار کتابخانه آقا شیخ هادی کدکنی در تربت حیدریه.


گزارش کردن آژانس کتاب ایران (ایبنا) در خراسان رضوی، محمدرضا شفیعی کدکنی استاد دانشگاه، شاعر و پژوهشگر برجسته کشورمان در سفر به استان خراسان رضوی از کتابخانه عمومی شیخ آقاهادی کدکنی شهرستان تربت حیدریه بازدید کرد.

محمدرضا شفیعی کدکنی استاد دانشگاه، شاعر و پژوهشگر برجسته کشورمان در سفر به خراسان رضوی از کتابخانه عمومی شیخ آقاهادی کدکنی در شهرستان تربت حیدریه بازدید کرد.

شفیعی کدکنی در این بازدید ضمن گفتگو با کتابداران و تشویق آنان به ارائه خدمات خوب کتابخانه ای از قسمت های مختلف کتابخانه بازدید کرد.

وی همچنین از بخش تخصصی آثار نویسندگان بومی با عنوان شفیعی کدکنی بازدید کرد و یادبودی بر دیوار ورودی این بخش نوشت.

گزارش کردن ابنا; استاد دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی معروف به «م. سرشک» نویسنده، شاعر، نویسنده، محقق، نسخ و رونویس، مصحح، منتقد ادبی و استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران، متولد ۱۳۱۸ در خودکن خراسان است. محمدرضا شفیعی کدکنی از سال ۱۳۷۷ تاکنون استاد دانشگاه تهران است. بدیع الزمان فروزانفر در زیر پیشنهاد استخدام خود نوشت: ادای فضیلت اوست. شفیعی از دوستان صمیمی مهدی احوان تهلیت شاعر خراسانی است و علاقه خود را به اشعار او پنهان نمی کند.

همچنین افزوده می شود که کتابخانه عمومی آقا شیخ هادی کدکنی در سال ۱۳۷۱ در بخش کدکن شهرستان تربیت حیدریه به مساحت ۲۴۰۰ متر مربع و زیربنای ۴۵۰ متر مربع افتتاح شد و قسمت های مختلفی از کتابخانه وجود دارد. از جمله بخش ویژه ای از آثار محمدرضا شفیعی کدکنی.