رژیم لاغری سریع

جانمازهای خونین را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنگیدن به سبک بعثی‌ها
جنگنده‌های بعثی روز قدس سال ۱۳۶۱ تعدادی از قلمرو اجتناب کرده اند مناطق پرجمعیت شهر همدان را بمباران کردند، از می‌خواستند اجتناب کرده اند مردمان این شهر، برای دلاوری کودکان‌شان در میدان نبرد انتقام بگیرند.