“جان بابا و جین بیبی”؛ اثری متفاوت از مصطفی رحماندوست منتشر شدبه گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، «مصطفی رحماندوست» شاعر این کتاب، یکی از مشهورترین شاعران و نویسندگان کودک و نوجوان در ۵ دهه اخیر به شمار می رود که همواره مورد توجه مخاطبان در سنین مختلف بوده است. .

رحماندوست شعر خود را بر اساس باورها، خواسته ها و زندگی مادربزرگی می سازد که منشأ الهامات و خوبی ها در باور ایرانیان است و در مصراع هایش نمادی از خواسته های خود را برای خواسته های مخاطبانش می سازد. آرزوهای مادربزرگ اشاره ای نمادین به چیزی است که ایرانیان سال هاست در باورهای سنتی و زندگی روزمره خود به دنبال آن بوده اند. حرکت از زمان حال به سوی بهترین ها و کشف بهار زندگی و تلاش برای احیای آن.

این شعر همچنین با بازآفرینی سنت های ایرانی در فصل بهار سعی دارد به صورت نمادین به موضوع غرض ورزی در زندگی انسان بپردازد. سفره هف سین و چیدمان آن و اتفاقات پس از این چیدمان نیز نمادی از پویایی زندگی و مصلحت آن است و به این باور اشاره دارد که زشتی و سیاهی ماندگار نیست و با امید و تلاش می توان بر آن غلبه کرد.

این کتاب همچنین تلاش کرده است تا در زیر لایه های متنی خود نوعی آشتی و پیوند بین محیط و طبیعت و مخاطبانش ایجاد کند.

اما بخش قابل توجهی از تاثیرگذاری کتاب به خاطر تصویرسازی خاصی است که فرهاد جمشیدی در آن انجام داده است. جمشیدی با تکیه بر مفاهیم متعالی کتاب سعی کرده واقع گرایی را در خدمت بازآفرینی رویاها و باورهای نهفته در شعر قرار دهد و به همین دلیل می توان از این تصویر به عنوان پلی بین خیال و واقعیت برای آشکار ساختن تعبیر و تفسیر استفاده کرد. تصویر رویاها و رویاهای پنهان در کتاب.

تاکید تصویرگر بر عناصر فراموش شده زندگی سنتی ایرانی و احیای آن را باید از مضامین تاثیرگذار این اثر برشمرد.