جلوه‌های از دوام افراد فلسطین در کتاب‌های فارسی


به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)؛ روز قدس بهانه‌ای است برای یادآوری ظلم‌هایی کدام ممکن است رژیم صهیونیستی علیه افراد فلسطین روا داشته، از ما کدام ممکن است گاهی همراه خود بازو تمیز هم همراه خود سربازان مسلح اسرائیلی جنگیده‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقابل آنها از دوام کرده‌اند.
موضوع از دوام افراد فلسطین در ادبیات این سرزمین تاثیر شگرفی داشته ضمن اینکه در کشورهایی کدام ممکن است به مبارزه کردن‌ آنها ملاحظه دارند نیز اثرگذار {بوده است}. این موضوع بعد اجتناب کرده اند پیروزی انقلاب اسلامی ماهیت توجه‌گیری داشته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید کتاب‌های زیادی {به رشته} تالیف را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفسیر درآمده‌اند. {در این} گزارش نگاهی خواهیم انداخت به برخی اجتناب کرده اند کتاب‌های داستانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شعر را انتخاب کنید و انتخاب کنید آثاری دانستن درباره ادبیات پایداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید موضوع فلسطین کدام ممکن است دسترس در بازار نشر اجتناب کرده اند مولفان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مترجمان ایرانی آشکار شده‌اند.

 

فلاخن در غربت

کتاب «فلاخت در غربت تصویری آینه ای انتفاضه در شعر شاعران مهاجر فلسطینی» اثری ۲۴۸ صفحه‌ای است کدام ممکن است اسماء صارمی، آیدا قاسمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید محمد زارعی (مولف را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردآورنده) در پدید رساندن آن عملکرد مهمی داشته‌اند، این کتاب اواخر سال ۱۴۰۰ آشکار شد.

کتاب یاد شده توسط انتشارات اوراسیا آشکار را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای ادغام کردن سه فصل بی نظیر است. در فصل اول انتفاضه در فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید دیگری ملت ها همچون تونس، مصر، لیبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عراق مورد بحث قرار گرفته، در فصل بعدی مولف امتحان کنید ادبیات فلسطین انداخته را انتخاب کنید و انتخاب کنید در فینال فصل دانستن درباره انتفاضه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شعرای مهاجر فلسطینی صحبت شده است.

در بخشی اجتناب کرده اند کتاب می‌خوانیم:‌ «ادبیات یکی اجتناب کرده اند انواع بیداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعلان اجتماعی متمایزی است کدام ممکن است نقشی مهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اساسی در بیج کشورها را انتخاب کنید و انتخاب کنید امت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این تحریک را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنویر ایده ها آنها، علیه ظلم را انتخاب کنید و انتخاب کنید طاغوت دارد. بر همین مقدمه است، آن نقطه کدام ممکن است انسان اجتناب کرده اند خودش را انتخاب کنید و انتخاب کنید مکنونات درونی اش را انتخاب کنید و انتخاب کنید فضای محله سخن می گوید، ادبیات طریقه سخن ادعا کردن او تبدیل می شود. شعر نیز شناخته شده به عنوان یکی اجتناب کرده اند بخش های ادبیات، عملکرد عظیمی در تشکیلات تمدنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیبایی شناختی ملت ها به طور قابل توجهی ملتهای عرب طی قرنهای قبلی ایفا کرده است. نقشی کدام ممکن است در برهه های روی حیله و تزویر، جسورانه تر شده است. یکی این برهه‌ها، سالهای انتفاضه فلسطین بود. مهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید موم هایی کدام ممکن است در گذشته تاریخی ادبیات فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادبیات اخیر عرب، جایگاه خاصی را به شخصی اختصال داده است.»

 

درختانی برای یادبود

کتاب «درختانی برای یادبود» اثری به قلم احلام بشارت است کدام ممکن است در زبان فارسی سمانه کدخدایی وظیفه تفسیر آن را برعهده گرفته است. این تأثیر ۸۸ صفحه‌ای توسط انتشارات علم آشکار شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سال ۱۴۰۰ روانه بازار نشر شد.

این کتاب برای ادغام کردن داستان‌هایی اجتناب کرده اند سرزمین‌های عربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فلسطین است. عنوان داستان‌های این کتاب به این رئوس مطالب است: آفتاب، گربه زبانم را خورده، جهان دقیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان خارق العاده، بیرقدار، بدنه عکس را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید دیگری مکان بروید درخت؟ را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه رویای تمدید شده.

 

حس

کتاب «حس» را می‌توان اثری زنانه قلمداد کرد، این کتاب به قلم «عدنیه شبلی» در مجموعه داستان‌های عربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرزمین فلسطین قرار می‌گیرد کدام ممکن است در ایران آسیه شهبازی تفسیر آن را به خودت را پیدا کن رسانده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نشر نیماژ جهت تخلیه کنار هم قرار دادن‌سازی شده است. کتاب حس اواخر زمستان سال قبلی آشکار شد.

این تأثیر روایتی است اجتناب کرده اند دریچه توجه دختربچه‌ای فلسطینی اجتناب کرده اند اتفاقات روزمره آن ملت کدام ممکن است برای ادغام کردن حوادث سال ۱۹۸۲ را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشتار صبرا را انتخاب کنید و انتخاب کنید شتیلا می‌شود. شبلی {در این} روایت پر صدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویر، خواننده را سایه‌وار همراه خود خانم در کنار می تدریجی به همان اندازه در خلال اتفاقات جاری کشورش ایده ها مورد ملاحظه شخصی، واقعیات سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی دنیای دنیای عرب، را به او بنمایاند. شخصیت بی نظیر داستان کدام ممکن است معادل تولید دیگری شخصیت‌ها نامی ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانم نامیده می‌شود، در گذر اجتناب کرده اند کودکی به بلوغ تمام اتفاقات روزمره را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیر آن را {در خانه}، دانشگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماع در سکوت به تماشا می‌نشیند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود مفاهیمی چون عشق، از دست دادن زندگی، غم، ادبیات، خشونت، خیانت، بی‌وفایی، غربت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخریب بازو را انتخاب کنید و انتخاب کنید پنجه ناخوشایند می تدریجی. داستان در ۵ فصل رنگ‌ها، سکوت، حرکت، زبان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیوار، کدام ممکن است نماینگر حواس پنجگانه آدمی‌اند همراه خود کلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید قلمی شعر گونه فشرده می‌شود.

 

۴ داستان برگزیده سلوی البنا

کتاب «۴ داستان برگزیده سلوی البنا» اثری به قلم سلوی البنا است کدام ممکن است در ایران زهرا را انتخاب کنید و انتخاب کنید حدیثه کوه پیما آن را به طور مشترک تفسیر کرده‌اند. این تأثیر برای ادغام کردن منصفانه‌سری داستان‌های مختصر را انتخاب کنید و انتخاب کنید چکیده شده اجتناب کرده اند داستان‌های بهتر به زبان عربی می‌شود. انتشارات آفتاب اندیشه این تأثیر را آشکار کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید عناوین داستان‌های چکیده شده این تأثیر برای ادغام کردن عشاق نجمه، امره خارج الزمن، العاموره عروس اللیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعدادی از داستان مختصر تولید دیگری است.

 

زمان اسب‌های سفید

کتاب «زمان اسب‌‌های سفید» اثری به قلم ابراهیم نصرالله را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفسیر کاظم آل یاسین است. این کتاب توسط انتشارات نونوشت آشکار شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اولین بار در سال ۱۳۹۹ روانه بازار نشر شد.

این تأثیر برای ادغام کردن سه فصل همراه خود عنوان‌های «کتاب اول: باد»، «کتاب دوم:‌ ناخوشایند» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «کتاب سوم: بشریت» است را انتخاب کنید و انتخاب کنید کل این تأثیر تفسیر‌ای اجتناب کرده اند کتاب «زمن الخیول البیضا» می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در تخلیه آن انتشارات «به همان اندازه» همراه خود نشر نونوشت همکاری داشته است.

 مبارزه دوم سگ

«مبارزه دوم سگ» تأثیر عکس درست مثل زمان اسب‌های سفید است را انتخاب کنید و انتخاب کنید درآن کاظم آل یاسین کتابی به قلم ابراهیم نصرالله نویسنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاعر اردنی را تفسیر کرده است. نویسنده این کتاب هم شخصی آل یاسین است را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را در سال ۱۳۹۹ منتشرکرد.

در مقدمه این کتاب آمده است: «حوادث این رمان همراه خود رؤیاها را انتخاب کنید و انتخاب کنید واقعیتهای جنون آمیزش در بلند مدت به شیوع خواهند اتصال کدام ممکن است به همان اندازه مقیاس‌ای اوضاع کنونی کشورهای عربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیز تولید دیگری مناطق جهان را در خواهد گرفت. اتفاقات در روزی رخ خواهد داد کدام ممکن است انسان ناتوان اجتناب کرده اند پیش آگهی مدل جلو می باشد، نمی داند خواه یا نه طرف مقابل شبیه اوست را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو قاتل او!»

این تأثیر داستانی است انسانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فشرده دربارهی فاجعه فقر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنگدستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گذشته تاریخی خشونت. ۹ ساده ما را اجتناب کرده اند بلند مدت بر حذر می دارد، به شبیه به مقیاس اجتناب کرده اند قبلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رخدادهای آن، قبلی ای کدام ممکن است جاری در حال حاضر را انتخاب کنید و انتخاب کنید فردای ماست را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پایان آنچه برای خواننده بعد اجتناب کرده اند مطالعه کتاب بر جای {می ماند} صراحت اشاره کردن شده در : یکی به روشنی به ما بگوید کدام ممکن است انسان آرزو کرد چیست؟

مورد نیاز به یادآوری است کدام ممکن است اجتناب کرده اند این کتاب مدل عکس هم توسط عبدالله ضابطی در انتشارات سمام (سال ۹۹) را انتخاب کنید و انتخاب کنید ستار جلیل‌زاده در انتشارات گل آذین (سال ۹۷) تفسیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید آشکار شده است.

 

رنگ شقایق

کتاب «رنگ شقایق» تفسیر‌ای اجتناب کرده اند دیوان‌های ابراهیم نصرالله است. این تأثیر ۲۹۸ صفحه‌ای هم در سال ۱۳۹۹ توسط انتشارات رستان به کتابفروشی‌های ایران راه پیدا کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در تفسیر آن محمد حسن جلیلی، عزت ملاابراهیمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید معصومه تقی‌زاده مشارکت داشته‌اند.

در مقدمه مترجمان این کتاب می‌خوانیم: «همراه خود شیوع حادثه اندوهبار اشغال فلسطین شعر این ملت در مرحله جدیدی گام نهاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیش اجتناب کرده اند قبلی دستخوش تحولاتی عمیق گشت. اجتناب کرده اند آن پس شعرای فلسطین پیرامون رنجی کدام ممکن است اجتناب کرده اند رهگذر اشغال گریبانگر هم‌وطنانشان را گرفته بود. شعر سرودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کوشیدند به همان اندازه در انار پر سوز را انتخاب کنید و انتخاب کنید گداز شخصی کدام ممکن است گاه شوق یادآور «وطن» در آن موج می‌زند را انتخاب کنید و انتخاب کنید گاه اجتناب کرده اند فراغ «وطن» اشک حسرت بر دیدگان جاری می‌مونتاژ. تابلوهای سحرانگیز با این حال حزن آلودی را ترسیم کنند. همراه خود این همه حساب کردن بلند مدت‌ای روشن، شور کشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جانفشانی برای آزادساری وطن به طور فشرده ای در لابلای اشعار آنان به توجه می خورد.

 گلی بر ابرو قدس

کتاب «گلی بر ابرو قدس» برای ادغام کردن سروده‌هایی برای زندانیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبعیدشدگان است کدام ممکن است انشارات استاندارد آن را آشکار کرده است. تأثیر به قلم هارون هاشم رشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید حامد جنادله است را انتخاب کنید و انتخاب کنید توسط عزت ملاابراهیمی به فارسی برگردان شده است.

پوزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکست، بازداشت مجبور، توی ای سحر، نامه سرگشاده، دعوت به نویسندگی، نامه‌ای برای تبعیدشدگان، فریاد به سوی آسمان، سرودهای انتفاضه، شیر شخص کودک نوپا، قصیده‌هایی برای غزه، غزه در محاصره، غزه در اقیانوس غرق نمی‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازگشت مهاجر عناوین برخی اجتناب کرده اند شعرهای این تأثیر ۱۱۶ صفحه‌ای است.

 

خرمن تباه شده

کتاب «خرمن تباه شده» اثری به قلم ناهض منیز الریس است کدام ممکن است توسط عباس یداللهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سعدیه رانندگی تفسیر شده است. این تأثیر توسط انتشارات ترآوا در سال ۱۳۹۸ در ۳۳۶ صفحه آشکار شد.

نویسنده کدام ممکن است کنجکاوی زیادی به نگارش رمان همراه خود موضوع فلسطین داشته در ابتدای تأثیر دانستن درباره فرایند نگارش تأثیر دلیل می‌دهد کدام ممکن است ۲ شهر «سلمه» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «یافا» {به دلیل} پایمردی‌شان در مبارزات همراه خود اسرائیلی‌ها شناخته شده به عنوان عوامل کانونی این رمان راه اندازی شد می‌شوند. بعد از همه نویسنده در تأثیر شخصی اجتناب کرده اند اجزا توهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصیت‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید قهرمانان خارق العاده نیز استفاده کرده است. هرچند «منیز الریس» تشریح می‌تدریجی کدام ممکن است در روایت شخصی در جستجوی غلو در حوادث تاریخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اطراف شدن اجتناب کرده اند واقعیت‌ها درمورد به فلسطین نیز نبوده است.

 

در جست‌وجوی فلسطین

کتاب «در جست‌وجوی فلسطین» اثری است کدام ممکن است توسط انتشارات روزگار در سال ۱۳۹۸ آشکار شد. این کتاب ۲۰۸ صفحه‌ای به قلم «پنی جانسون» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «رجا شحاده» است کدام ممکن است تفسیر آن را یاسین قاسمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدیجه کبری اصغری درمیان برعهده داشته‌اند.

هر فصل اجتناب کرده اند کتاب حاضر یک مؤلفه جدید برای به تصویر کشیدن فلسطین حاضر می‌دهد، همراه خود در هم بافتن ترکیب برگزیده شده نویسندگان، هر امتحان شده ذره‌بین جدیدی برای بیانیه، درک را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصور کشورشان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبعید ایجاد می‌تدریجی. این مجموعه اجتناب کرده اند تألیفات، مشکل‌های امروزی پیش روی فلسطینی‌هایی را کدام ممکن است در سرزمین‌های اشغالی یا خارج اجتناب کرده اند ملت زندگی می‌کنند. آرم می‌دهد؛ صادق، شوخ‌طبع، دارای اتهام سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صمیمی، گلچین ادبی است کدام ممکن است اجتناب کرده اند «پالفست» بیرون آمده است، یعنی اجتناب کرده اند جشنواره ادبی فلسطین کدام ممکن است نمایندگی‌کنندگان آن برای ادغام کردن نویسندگانی اجتناب کرده اند در سرتاسر جهان هستند. اجتناب کرده اند طریق گفتگو میان نویسندگان موجود در فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارج اجتناب کرده اند ملت، این ایده برای چنین متنی به وجود آمده است.

 

درخت زیتون: شعر از دوام فلسطین

کتاب «درخت زیتون: شعر از دوام فلسطین» هم اجتناب کرده اند جمله آثار آشکار شده در سال ۱۳۹۸ است در ۱۱۶ صفحه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشر روزبهان آن را کنار هم قرار دادن آشکار کرده است. غسان کنفانی نویسنده کتاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیروس طاهباز مترجم است.

{در این} کتاب شعرهای اجتناب کرده اند محمود درویش،‌ مفید جبران، فدوی طوقان، محمود مشرف‌ آزاد تهرانی، قیصر امین‌پور، سیمین بهبهانی، محمدعلی سپانلو را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسماعیل شاهرودی دیده می‌شود.

 

خورشید را ندزدید: مجموعه شعر پایداری فلسطین

کتاب «خورشید را ندزدید: مجموعه شعر پایداری فلسطین» برگرفته اجتناب کرده اند کتابی همراه خود عنوان «لا تسرقوا الشمس» به قلم ابراهیم المقادمه است. این تأثیر در سال ۱۳۹۷ در ۹۲ صفحه توسط انتشارات شکوه حکمت رحمانی آشکار شد. در تفسیر این تأثیر سید مهدی نوری کیذقانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید راضیه محیط زیست همکاری داشته‌اند.

المقادمه کدام ممکن است شخصی روزگاری ساکن اردوگاه‌های آوارگان فلسطینی بوده بعد اجتناب کرده اند طی سطوح تحصیل خدماتی را برای افراد فلسطین انجام داد. عنوان شعرهای وی به زبان فارسی در کتاب برای ادغام کردن اینهاست: پایین میله‌های زندان، در اتاق بازجویی، سال تحصیلی جدید، خورشید را ندزدید، مرا به سوی شخصی ببر، دیداری مختصر، حسین، احمد،‌اشتیاقی به او، بازگشته، عیاش،‌سخنی بر دروازه‌های بهشت.

 سمفونی آینده

کتاب «سمفونی آینده» اثری است کدام ممکن است توسط حکایت قلم نوین در سال ۱۳۹۷ در ۳۰۴ صفحه آشکار شد. این تأثیر تفسیر شده توسط حبیب‌ الله عباسی را ربعی مدهون را انتخاب کنید و انتخاب کنید عبدالله ضابطی {به رشته} تحریر درآورده‌اند.

رمان دانستن درباره فلسطینی‌هایی است کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند مبارزه ۱۹۴۸ در سرزمین شخصی ماندند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمل شرایط جدید ساکنان حکومت اسرائیل شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ملیت آنجا درآمدند. حکومت اسرائیل در فرایند جبر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ستم تاریخی‌ای تعیین کنید گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جستجوی آن نسبت‌های دوگانه» شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تناقض بی‌سابقه‌ای پدید به اینجا رسید. همچنین این رمان دانستن درباره دیگرانی نیز هست کدام ممکن است اجتناب کرده اند بیم مبارزه مهاجرت کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند آن هریک اجتناب کرده اند آن‌ها به اسلوب مختص خویش امتحان شده نمودند به همان اندازه به فلسطین بازگردند.

 

غزه اجتناب کرده اند بازگشت می‌نویسد

کتاب «غزه اجتناب کرده اند بازگشت می‌نویسد» مجموعه‌ اجتناب کرده اند داستان‌های مختصر اجتناب کرده اند ۱۵ نویسنده فلسطینی است کدام ممکن است نشر آرما همراه خود تفسیر رضا مردیها را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیر حسین حیدری آن را روانه بازار نشر کرد.

عناوین برخی اجتناب کرده اند داستان‌های این کتاب برای ادغام کردن این چیزها است: فلسطین یعنی اقامت، اقامت در مبارزه، اجتناب کرده اند هم پاشیده، قناری، ناخوشایند دامن‌گیر، دندان درد، خواه یا نه نجات خواهم کشف شد، دیواره، در آرزوی بی‌خوابی، بسته‌ها، قطره باران، تیر خلاص را بزن، رویای کودکی، باید بازگردیم، در اعماق، ساده پانزده دقیقه، خانه، ناکجا آباد، به یکباره اجتناب کرده اند بازو دادن، قرص نان، سحرگاه، پیر شخص را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنگ، زخم‌ها.

 

بار بازدید

کتاب «بار بازدید» منصفانه نمایشنامه عربی است کدام ممکن است فاتح سمیع عزام نگارش آن را برعهده داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناصر رحمانی نژاد آن به فارسی برگردانده است. این تأثیر ۷۰ صفحه‌ای اولین بار در سال ۱۳۹۵ توسط انتشارات تاش روانه بازار نشر شد. عنوان فرعی کتاب بار بازدید «نمایشنامه در یک واحد پرده» است.

 

وقایع غریب غیب شدن سعید ابونحس خوشبدبین

کتاب «وقایع غریب غیب شدن سعید ابونحس خوشبدبین» اثری به قلم امیل حبیبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفسیر احسان موسوی خلخالی است. این رمان توسط انتشارت نون در سال ۱۳۹۵ آشکار شد.

کتاب رمانی است کدام ممکن است در قالب طنزی صریح را انتخاب کنید و انتخاب کنید شفاف، سبک‌های داستانی رایج در سیاره عرب را به هماوردی می‌خواند. این رمان اجتناب کرده اند انعطاف‌پذیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تغییر را انتخاب کنید و انتخاب کنید برآمدن وجه جدیدی اجتناب کرده اند بلوغ داستان‌نویسی معاصر عربی خبر داده است. دیدگاه نویسنده شبیه به‌طور کدام ممکن است «ترور لگسیک» در مقاله‌ای همراه خود عنوان «فلسطینی بداقبال» نوشت، حاصل ذهنی پخته را انتخاب کنید و انتخاب کنید آگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتیجه تخصص سالیان دراز است. نویسنده در این داستان قواعد مرسوم را جدا گذاشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید سعی در حاضر داستانی نو کرده است.

 

سبک آسمان

کتاب «سبک آسمان» اثری به قلم ابتسام برکات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفسیر فاطمه باغستانی است کدام ممکن است توسط نمایندگی گروه تحقیق اندیشه ورزان آریا در سال ۱۳۹۳ آشکار شد.

این تأثیر ۱۴۴ صفحه‌ای همراه خود محوریت خاطرات بانوی فلسطینی اجتناب کرده اند مبارزه ۶ روزه را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود روایتی داستانی نگاشته شده است. نویسنده {در این} کتاب در ۳ فصل به روایت خاطرات شخصی می‌پردازد؛ فصل نخست،‌ روایت سال ۱۹۸۱ را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوران دانشجویی او است،‌ کدام ممکن است به معرّفی وی را انتخاب کنید و انتخاب کنید چگونگی سپری شدن زمان جاری می‌پردازد. پس‌ازآن، در فصل دوم رمان نویسنده به قبلی بازمی‌گردد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاطرات سال‌های ۱۹۶۷ به همان اندازه ۱۹۷۱ را روایت می‌تدریجی. بخش سوم نیز مجدّداً به سال ۱۹۸۱ بازگشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید در حال حاضر شهر «رام الله» را روایت می‌تدریجی. حساب کردن کشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازپس‌گیری در تأثیر دیده می‌شود.

معما کتاب عمدتاً جوانان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بچه ها هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کتاب هم منصفانه روایت مستقیم مستند داستانی است کدام ممکن است به سبک را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیاق داستانی نوشته‌شده است. «ابتسام» کودکی فلسطینی است کدام ممکن است دارای ۲ برادر را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه خواهر است‌، وی خاطرات شخصی را همراه خود مبارزه ۶ روزه اسرائیل تحریک کردن می‌تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئوس مطالب آوارگی‌های شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار‌اش را کدام ممکن است اجتناب کرده اند شهری به شهر تولید دیگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو پناهگاه‌ها نقل‌محل قرارگیری می‌کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید دورانی پر اجتناب کرده اند استرس،‌ ترس ولی همراه خود امید را سپری‌ می‌کردند‌، روایت می‌تدریجی.

 

حنجره‌های شعله‌ور

کتاب «حنجره‌های شعله‌ور» منصفانه مجموعه اجتناب کرده اند اشعار همراه خود محوریت از دوام است. پدیدآورنده آن حسین اسرافیلی در سال ۱۳۹۲ توسط انتشارات ساقی در ۱۵۲ صفحه این تأثیر را آشکار کرد.

{در این} کتاب اشعاری اجتناب کرده اند حسین را انتخاب کنید و انتخاب کنید زهرا را انتخاب کنید و انتخاب کنید محمد حسین ابراهیمی، محمد حسین ابوترابی، رضا احسان پور، احمد استوار، وحیده افضلی، بهروز اقبالی معقول، علی اصغر اقتداری، محمد جواد الهی پور، غلام امینی دوشهری، محمد حسین انصاری نژاد، سارا سادات باختر، آرش پور علیزاده، مصطفی توفیقی، شاه محمود جعفری، محمد امین جعفری، عباس خوش حرکت کاشانی، میثم داوودی، مجتبی رافعی، محمد سرور رجایی، آسیه رحمانی، سلبی دوست داشتنی رستمی، علیرضا رضایی، فاطمه رضایی، علی رکن‌ الدین، روح الله پاداش احدی، فرزانه سعادتمند، عبدالرحیم سعیدی راد، سکینه سلمانی نژاد مهرآبادی، صغری سلمانی نژاد مهرآبادی، سید اکبر سلیمانی، علی سلیمانی، غلامرضا سلیمانی، حسین سنگری، محمد جواد شاهمرادی، زهرا شعبانی، محمد شفیعی فر، حسین شکر بیگی، محمد صارمی شهاب، پیمان طالبی، جمشید عباسی شنبه بازاری، مطهره عباسیان، شکیبا غفاریان، علی فردوسی، شهرام فروغی مهر، محسن کاویانی، محبوبه کلبعلی، حامد محقق، جلال محمدی، پریسا مرتضوی، عبدالرضا مرتضوی اردکانی، نغمه مستشار نیروی دریایی، محمدعلی دامغانی، گران مهدی، عالیه مهرابی، پروانه نجاتی، مهدی نظارتی زاده، رضا نیکوکار، آرش واقع طلب، سیده ناهید هاشمی تکلیمی، حسن همتی خواه دیده می‌شود. مورد نیاز به تذکر است برخی شعرای فوق اهل افغانستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید هندوستان هستند.

 

کودک‌های فلسطین

کتاب «کودک‌های فلسطین» عنوان اثری به قلم غسان کنفانی است کدام ممکن است فاطمه باغستانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید راضیه السادات فروزان به‌طور مشترک عهده‌دار تفسیر آن بوده‌اند. این کتاب توسط انتشارات روایت فتح در ۲۳۲ صفحه را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سال ۱۳۹۱ آشکار شد.

کتاب تشکیل داستان‌هایی اجتناب کرده اند کودکان فلسطینی است کدام ممکن است مبتلا حوادث را انتخاب کنید و انتخاب کنید رویدادهای سیاسی شده‌‌اند، امّا همراه خود وجود خطرات، برای به بازو رساندن بلند مدت‌ای روشن، در کشتی‌ها نمایندگی می‌کنند. همه داستان‌ها بین سال‌های ۱۹۳۶ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۳۴۸ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۹۶۷ اتّفاق افتاده‌اند. این گذشته تاریخی، لحظات مهمی را در گذشته تاریخی قرن بیستم فلسطینی‌ها آرم می‌دهد از فلسطین در سال ۱۹۳۶ حاوی شورش همه گیر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سال ۱۹۶۷ تهدیدی شدید علیه آرمان‌های ملّی فلسطین به تعیین کنید مبارزه شش روزه در ماه ژوئن تعیین کنید گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سال ۱۹۴۸ مقامات اسرائیل اساس‌ریزی شد. نویسنده داستان‌ها، شخصی سخن‌گوی مطرحی برای جبهه آزادی‌بخش فلسطین {بوده است} را انتخاب کنید و انتخاب کنید در انفجار خودروی بمب‌گذاری شده‌اش در بیروت جان داد. کنفانی همراه خود روایت داستان‌های افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرزندان فلسطینی {در این} کتاب گذشته تاریخی فلسطین را خاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید وقایع تاریخی آن را تبدیل کردن کرده است. او خواننده را به درک تخصص‌های فلسطینیان درباره مبارزشان دعوت می‌تدریجی.