حاضر شرکت ها کتابخانه ای در کتابخانه های استان تهران در ایام نوروزبر مقدمه مطالعات خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) علیرضا زندوکیلی، مدیرکل کتابخانه‌های کلی استان تهران ذکر شد: امتحان شده ما در کتابخانه‌های کلی تهران تحمیل بستر صحیح برای حاضر شرکت ها کتابخانه‌ای در کل سال اطمینان حاصل شود که تکریم ارباب رجوع را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر از ملزومات است. داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بررسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} راستا کتابخانه‌های کلی شهرستان همراه خود همکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مساعدت کتابداران در سفر نوروزی خدماتی اجتناب کرده اند قبیل امانت کتاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه‌های درس آنها برای اعضا آزاد است.

وی افزود: حاضر شرکت ها کتابخانه ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیبایی شناختی در ۱۷۴ باب کتابخانه های کلی کتابخانه های کلی همراه خود رعایت کلیه ضوابط را انتخاب کنید و انتخاب کنید پروتکل های بهداشتی همراه خود اجرای ویژه این سیستم های متنوع زیبایی شناختی، امانت کتاب، برگزاری نشست ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسابقات کتابخوانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایام سفر نوروزی سرزنده همراه خود حضور پرشور. . افراد پایتخت.

وی همراه خود ردیابی به اینکه در سفر نوروزی طبق گفتن زودتر ۹ گروه کتابخانه کلی در استان تهران سرزنده تبدیل می شود، به آموزش داده شده است وی: ع.س.) را انتخاب کنید و انتخاب کنید پروین اعتصامی در شهرستان بکدشت؛ در جاری حاضر ۹ گروه کتابخانه کلی در استان تهران سرزنده هستند. کتابخانه Elder Kelly در شهرستان Rye; کتابخانه شهید رجایی در ناحیه ملارد، کتابخانه شهید دکتر بهنار در ناحیه شمیرانات را انتخاب کنید و انتخاب کنید کتابخانه جاوید اطهر کاظم اخوان در استان رباط کریم ۹ کتابخانه ای هستند کدام ممکن است در روزهای ۱۲ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۳ کنار هم قرار دادن حاضر کلیه شرکت ها کتابخانه ای به اعضا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر علاقمندان به کتاب خواهند بود. .

ساکنان تهرانی می توانند برای اطلاع تا حد زیادی اجتناب کرده اند اسامی کتابخانه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساعات کار به این برخورد (همین جا) مراجعه کنند.