حسینعلی متینرضا; افتخار خبرنگاران ایرانی…غلامرضا شویا، مدیرعامل تعاونی لیتوگرافان به مناسبت ۲۴ مرداد سالروز درگذشت حسینعلی متینرضا، پیشکسوت کتابسازی در ایران نوشت: زندگی حسینعلی متینرضا، افتخار صحافان، بارها از سوی کشورهای اروپایی دعوت به همکاری و مهاجرت شده است، اما هرگز وطن خود را ترک نکرد، چون ایران و کشور را دوست داشت، هرگز حاضر نشد برای کار به خارج از کشور برود.