حمایت از کتابفروشی ها با بهره مندی از ظرفیت ساختمان های دولتی ادامه داردمحمدمهدی اسماعیلی در حاشیه رونمایی از «سامانه خرید کتابفروشی» با بیان اینکه بسته کاملی برای حمایت از کتابفروشان داریم، گفت: اجرای اصل ۹۲ فعالیت کتابفروشی ها را تسهیل می کند. علاوه بر این، ما از تمام امکاناتی که دولت در زمینه های مختلف به ویژه در بخش ساختمان های دولتی دارد استفاده می کنیم.