رژیم لاغری سریع

حمید حسام همراه خود «کلید نگین سرخ» به ترکیه سر خورد


حمید حسام با «راز نگین سرخ» به ترکیه رفت
به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، به نقل اجتناب کرده اند آژانس ادبی پل، محل کار استانبول این آژانس کتاب «نگین سرخ» نوشته حمید حسام را  همراه خود همکاری انتشارات فتا در ترکیه آشکار کرد.

این کتاب توسط آیکون بازارباشی به زبان ترکی استانبولی تفسیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ۲۴۰ صفحه توسط انتشارات فتا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اونسوز آشکار شده است.  قرارداد کپی‌رایت این کتاب میان انتشارات سوره مهر اجتناب کرده اند ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتشارات اونسوز در ترکیه توسط آژانس ادبی پل، بخش استانبول منعقد شده بود.

 

در راه اندازی شد این کتاب آمده است: «کلید نگین سرخ» اقامت‌نامه داستانی سردار شهید مهندس محمود شهبازی، فرمانده سپاه همدان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جانشین لشکر ۲۷ محمد رسول الله (ص) به قلم حمید حسام است. کتاب تشکیل خاطرات شهید اجتناب کرده اند زبان خانوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید همرزمانش است. حوادث این داستان گوشه‌ای اجتناب کرده اند فراز را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشیب‌های حفاظت مقدس اجتناب کرده اند آغازین روز مبارزه به همان اندازه هنگام آزادی خرمشهر را آرم می‌دهد.

«کاش یه بارم کدام ممکن است شده، لب باز کنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ممکن است بگی چکاره‌ای؟ معلم قرآنی، درس مهندسی می‌خوانی هر دو یه بسیجی هستی؟ مادر در خیالش همراه خود محمود حرف می‌زد. می‌پرسید؛ با این حال پاسخ این است نمی‌شنید. هر بار کدام ممکن است او را می‌دید، چشمانش آفتاب می‌گرفت، لبش به سرگرم کننده وا می‌شد؛ با این حال گوشهٔ دلش همچنان درگیر او بود. در نظر گرفته شده بدرقه عذابش می‌داد. دستپاچه می‌شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید می‌برخورد کرد حیاط هر دو زیر بالا در می‌ایستاد؛ همراه خود قرآن را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسپند؛ با این حال این دفعه دل را انتخاب کنید و انتخاب کنید دماغ دفعات در گذشته را نداشت. نشست جدا حوض. این پا را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن پا کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید منتظر محمود ماند. باز طاقت نیاورد. چشمش به آبپاش پلاستیکی افتاد. بلند شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انگشت‌های لرزانش را در اطراف دستهٔ پلاستیکی آن حمام کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گلدان‌های قد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیم‌قد حیاط را یکی‌یکی آب داد؛ با این حال باز غرق در خیال محمودش بود. افکار ناآرام او اقامت نوجوانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوانی فرزندش را در بستر زمان مرور می‌کرد… به همان اندازه شرشر آبی کدام ممکن است اجتناب کرده اند دهانهٔ گلدان سرریز شده بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید روی پله‌ها می‌ریخت، او را به شخصی آورد.»