خاورشناسی و جشنواره امام حسین (ع) برگزار می شود.گزارش کردن خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) موضوع نهضت کربلا و شهادت امام حسین (علیه السلام) تأثیر عمیقی در تاریخ و جوامع اسلامی داشته است. مستشرقان همواره به بررسی این پرسش و اهداف عالیه آن پیامبر پرداخته اند و از آن ادبیات وسیعی شکل گرفته و میراث وسیعی در جوامع غربی به وجود آمده است.

از آنجایی که این میراث در معرفی امام حسین (علیه السلام) و نهضت مبارک آن حضرت در جوامع به ویژه جوامع غیراسلامی تأثیر بسزایی دارد، توجه به آن و بررسی و تحلیل آن با پژوهش های علمی و نگارش تفصیلی ضروری است. مقالاتی در مورد آن.که در عصر حاضر دارد. بدیهی است که نقاط قوت و ضعف این میراث نیازمند بررسی و تفکیک حقایق ارائه شده در آن ها از تهمت ها و تحلیل های دور از واقعیت بر اساس مبانی منطقی و شواهد متقن است.

با در نظر گرفتن این هدف اساسی، مؤسسه وارث الانبیاء قصد دارد یک کنفرانس علمی بین المللی با شعار: (امام حسین علیه السلام: حسین ع.
لازم به ذکر است که شرق شناسی در معنای وسیع آن درک می شود که شامل تمام مطالعات غیراسلامی اسلام، صرف نظر از مکان، گرایش، مذهب و زبان آنها می شود.

اهداف کنفرانس به شرح زیر خلاصه می شود:
۱) آشنایی با میراث مستشرقان و نتایج تحقیقات آنان در مورد امام حسین (علیه السلام) و نهضت مبارک ایشان.
۲) آشنایی با تصویری که مستشرقان از امام حسین (علیه السلام) و نهضت مبارک ایشان ترسیم کرده اند.
۳) ارائه، تحلیل و نقد میراث مستشرقان درباره امام حسین (علیه السلام) و نهضت مبارک ایشان.
۴) بهره گیری از میراث مستشرقان و نگاه آنان به امام حسین (علیه السلام) و نهضت مبارک ایشان برای ورود به دنیای غرب برای ارائه واقعی و عینی امام حسین (علیه السلام).
۵) پاسخ به شبهاتی که مستشرقان عمداً یا غیر عمد مطرح کردند.
۶) آشنایی با آخرین نظریات مستشرقان درباره امام حسین (علیه السلام) و نهضت مقدس ایشان.

• رعایت روش علمی مورد استفاده در نگارش مقالات پژوهشی.
• تحقیق یا مقاله باید با موضوعات کنفرانس مرتبط باشد.
• پژوهش ارائه شده نباید در هیچ فعالیت علمی منتشر یا منتشر شود.
• پژوهش نباید خالی از نوآوری و خلاقیت باشد.
• تعداد صفحات تحقیق از (۱۵) صفحه کمتر و از (۴۰) صفحه بیشتر نباشد. هر (۲۵۰) کلمه به عنوان یک صفحه حساب می شود.

• تحقیق به زبان (عربی، فارسی یا انگلیسی) به همراه خلاصه بحث و تحقیق در قالب (Word) و (PDF) به همراه (Cv) محقق از طریق یکی از آدرس های زیر ارسال شود:
• عراق، نجف، اشرف حی الحنا، خیابان البرید، روبروی مدرسه بالکیس، مؤسسه وارث الانبیاء
یا از طریق: ایمیل: [email protected]