داستان «توک توک» منتشر شد. ابنا


به گزارش خبرنگار آژانس کتاب ایران (ابنا) توک توک پرواز نمی کند، نه خسته است و نه تنبل. اما دلش نمی خواهد پرواز کند. مامانتوکی و باباتوکی مدام از او می خواهند که بال هایش را باز کند و سعی کند پرواز کند. اما گوش نمی دهد، تا تنها شود… .

محبوبه یزدانی در داستان «توک توک توک» از کار و تغییر می گوید و کودکان را تشویق می کند تا توانایی های خود را بشناسند و از آن ها استفاده کنند.

بخشی از متن کتاب را خواندیم:
«باد پاییزی آهی طولانی و سرد بیرون داد و برگها را آهسته از بین برد. ماماتوکی و باباتوکی کنار توکتوکی نشستند، مثل باد پاییزی آهی کشیدند و گفتند: – سردتر می شود. برف و باران می بارد توکتوک، شما نمی توانید اینجا بنشینید!
توک توک هنوز حرکت نکرده است.

کتاب «توک توکی» نوشته و تصویرگری محبوبه یزدانی در ۳۲ صفحه مصور رنگی، شمارگان ۳۰۰۰ نسخه و به قیمت ۳۲ هزار تومان برای گروه سنی مبتدیان (بالای چهار سال) توسط انتشارات انتشارات ایران منتشر شده است. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.