داستان مرداس در هفتمین جلسه سخنرانی شاهنامه یوسفعلی میرشکاکبه گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ابنا) به گزارش روابط عمومی هنر، یوسف علی میرشکاک، شاعر، نویسنده، محقق و طنزپرداز در هفتم به شرح و تحلیل «گفتار در داستان مرداس» که مقدمه ای بر داستان ضحاک است می پردازد. جلسه سخنرانی های شاهنامه.

مرداس پدر ضحاک است که با نیرنگ او کشته می شود. مرداس در روایت فردوسی مردی نیکو و نجیب قاضی بود و از خدای متعال می ترسید. بر اساس توصیف فردوسی از وی در این گفتار، میرداس پادشاه دشت نیزه داران و از نژاد سگ های شکاری بوده و قلمرو او در منطقه سوریه کنونی بوده است. تاریخ پادشاهی مرداس همانند پادشاهی «جمشید» در ایران بوده است. نزدیکتر به آرامی ریشه اسم مرداس و ضحاک است. ضحاک با کمک ابلیس پدرش مرداس را کشت.

این برنامه روز سه شنبه (۱۱.۰۸.۱۴۰۱) از ساعت ۱۸:۰۰ الی ۲۰:۰۰ در حوزه هنری به نشانی خیابان سمیه، نرسیده به حافظ، حوزه هنری، تالار سلمان هراتی برگزار می شود و برای عموم علاقه مندان و پژوهشگران آزاد است. .