داشتن پروتز بزرگ چه مشکلاتی دارد؟ لیپوماتیک زندگی ایده آل | زندگی مشترک


در جراحی پروتز سینه ، قاعده ای که باید در مورد حجم و وزن هر پروتز مورد توجه قرار گیرد این است که هرچه اندازه پروتز بزرگتر باشد ، احتمال اینکه نتایج طولانی مدت را حفظ کند کمتر است. در واقع ، با گذشت زمان ، نیروی جاذبه سینه های سنگین تر (حاوی پروتز) را به سمت پایین می کشد. این پدیده به ویژه در پروتزهای زیر جلدی شایع است ، اما در صورتی که حجم پروتز بیشتر از اندازه خاصی باشد ، در پروتزهای زیر جلدی نیز رخ می دهد. هرچه حجم پروتز بیشتر باشد ، احتمال لمس پروتز توسط پوست به دلیل آتروفی اجتناب ناپذیر بافت نرم پروتز و آزادتر بودن سطح برای قرار دادن پروتز بیشتر است.

دیدگاهتان را بنویسید