دامنه شعر عبادی از شعرای آیینی بیشتر استمحمود اکرمی فر در گفت و گو با خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) وی با بیان اینکه شعر آیینی دو جنبه دارد، تصریح کرد: شعر آیینی دو وجه را در بر می گیرد. وجهی کلی که شامل سرودهای مربوط به تمام شعائر ملی و مذهبی از جمله بعثت، میلاد و شهادت ائمه عطار(ع)، یلدا، نوروز و سیزده بدر است و جنبه ای خاص که دارای تعریف خاصی است و شامل سرودهای مربوط به مذهبی است. مناسک

اکرمی فر با بیان اینکه آیین امری بیرونی و جمعی با مظاهر غیرذهنی است که تکرار می شود، افزود: از این رو شعر آیینی شامل اشعار آئینی نیز می شود که درباره رفتارها و مظاهر گروهی از مردم تکرار می شود مانند عاشورا، غدیر. ، بعث، شهادت و ولادت شخصیت ها دین نوشته شده است. بنابراین شعری که ذهنی باشد و بیانگر احساسات شاعر نسبت به مفاهیم دینی و راز و نیاز او با خدا باشد، آیین نیست زیرا فاقد اصول بیرونی و تکرار و گروهی بودن است.

این شاعر با تاکید بر اینکه شعر عبادی تعبدی دارد و علایق شاعر و جامعه را در امور اجتماعی، سیاسی و مذهبی در بر می گیرد، گفت: شعرهای عبادی اجتماعی نیز می تواند آیینی باشد، اما هر شعر آیینی عبادی نیست و محدودتر از آن است.

وی با بیان اینکه شعر آیینی مراحل مختلفی را طی کرد که یکی از آنها تبیینی و مربوط به دوره ظهور کسایی مروزی به محتشم کاشانی است، افزود: دوره بعدی شامل اشعار تشریحی آیینی است که با محتشم شروع می شود و نمونه هایی از آن را می یابیم. حتی الان دوره سوم به اشعار آیینی عرفانی اختصاص دارد که با عمان سامانی آغاز شد و دوره چهارم نیز شامل اشعار آیینی اجتماعی است که در آن شاعر به بیان ارتباط آیین هایی مانند عاشورا با عصر حاضر می پردازد که تلفیقی از عشق است. حماسه و مرثیه

وی با تاکید بر اینکه موضوعات مهم در حوزه شعر آیینی مغفول مانده است، گفت: شاعران آیینی ما از مضمون سه جمله ارزشمند هستند که یکی «فضت و رب الکعبه» در بیان زیبای امام علی (ع) است. و «هیهات منا الزهله» امام حسین (ع) در ظهر عاشورا و «ما رایت الا جمیله» در کلام حضرت زینب (س) حذف شده است که اولی به رستگاری اشاره دارد و دومی به رستگاری اشاره دارد. کرامت و سومی برای تماشای زیبای حماسه ها.

اکرمی فر بر لزوم مطالعه و شناخت عمیق شاعران در زمینه سرودهای آیینی موضوعی تاکید کرد و افزود: شاعرانه و خیال پردازی به دور از دروغ، تهمت و اغراق است. اگر جمله دروغ بگوییم حقیقت را وارونه کرده ایم و به شما گفته ایم که این موضوع برای شعر آیینی حساسیت بیشتری دارد.