رژیم لاغری سریع

داوری اردکانی درگذشت اسلامی ندوشن را آسایش ذکر شدبه گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، رضا داوری اردکانی چهره دائمی فلسفه را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس فرهنگستان علوم، در پی درگذشت محمدعلی اسلامی ندوشن، پیام تسلیتی صادر کرد.

مشروح محتوای متنی این‌پیام به این‌انجمن است:

هوالباقی

درگذشت درک دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن ضایعه ای غول پیکر برای ادب را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنت ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید داغی بر دل همه ایران دوستان است. او کدام ممکن است نویسنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاعر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادیب بود این صفات را انتخاب کنید و انتخاب کنید فضایل را همراه خود آزادگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجابت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران دوستی توأم کرده بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همه سفارش می کرد کدام ممکن است ایران را اجتناب کرده اند یاد نبرند. اکنون کدام ممکن است او روی در نقاب گرد و غبار کشیده است روح بلندش ضمانت داشته باشد کدام ممکن است ایران هم او را اجتناب کرده اند یاد نخواهد برد.

این ضایعه را به همه اهل سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادب ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخصوص به شریک زندگی گرامیش درک دکتر شیرین بیانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه بازماندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بستگانش آسایش می گویم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند خداوند غول پیکر برای او طلب مغفرت را انتخاب کنید و انتخاب کنید رحمت می‌کنم!

رضا داوری اردکانی

۱۴۰۱/۰۲/۰۷