رژیم لاغری سریع

دبیر آموزشی دومین فاصله جایزه شهید سلیمانی راه اندازی شد شد
در اولین مونتاژ شورای آموزشی دومین فاصله جایزه شهید سلیمانی، محسن پرویز به‌عنوان دبیر آموزشی جایزه شهید سلیمانی راه اندازی شد شد.