رژیم لاغری سریع

درگذشت محمد زمان گلدستی | ابنابه گزارش خبرنگار خبرگزاری الکتاب (ایبنا) گلستانمحمد زمان گلدشتیه شاعر آیینی گرگانی بر تأثیر سانحه تصادف درگذشت. در جریان این حادثه خودروی شاعر شومینه گرفت.

جسد گلدشتاین همانطور که صحبت می کنیم (چهارشنبه ۱۵ آوریل) تعیین شد. با این حال افسران می گویند کدام ممکن است دلیل برای از دست دادن زندگی او خاص نیست کدام ممکن است خواه یا نه او در تصادف جان شخصی را اجتناب کرده اند کف دست داده هر دو راهی برای خطرناک اجتناب کرده اند خودرو نداشته است.


او عالی روز قبل از این اجتناب کرده اند عروج همراه خود حاج صادق آهنگران قرار ملاقاتی داشت. با این حال او به جلب رضایت او نرفت. حاج صادق اجتناب کرده اند آن نقطه به مکه زنگ زد با این حال نتوانست صحبت تنبل.

حاجی صادق آهنگران برای اطلاع تا حد زیادی اجتناب کرده اند وضعیت وی همراه خود خانوار وی تصمیم گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار مرحوم گلدستی نیز گفتن کردند کدام ممکن است در جریان نبودند، لذا جست را انتخاب کنید و انتخاب کنید جو تحریک کردن شد. خودت را پیدا کن خاص شد کدام ممکن است محمد زمان گلدسته ۲ روز پیش در خیابان رودهون را انتخاب کنید و انتخاب کنید بومهن تصادف کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودروی خصوصی وی شومینه گرفته است.

به گزارش خبرگزاریابنا، خشمگین یاد محمد زمان گلدسته شاعر آیینی متولد ۳۱ شهریور ۱۳۵۴ در گرگان. او همراه خود کتاب های شعر «به تماس گرفتن پروردگار عشق»، «روح را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلاور» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «گل صد برگ» مشهور دارد.

وی در سال ۱۳۴۵ به عضویت مناسب صفحه بحث شعر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادب اداره کل سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی گرگان درآمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سال های ورزش شخصی اشعار حماسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آیینی فراوانی را سرود را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوایز متعدد را اجتناب کرده اند آن شخصی کرد. مرحوم گلدستا شخصی را اجتناب کرده اند شاگردان مرحوم محمدرضا آقاسی شاعر آیینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذهبی می دانست.