«در جستجوی کاپیتان» داستان سفر بشریت در کشتی زندگی استبه گزارش خبرنگار آژانس کتاب ایران (ایبنا) داستان تمثیلی و نمادین «در جستجوی کاپیتان» در کشتی با شش سرنشین می گذرد. این افراد در ابتدای داستان در حالت ابتدایی قرار دارند و مانند انسان های اولیه فاقد زبان گفتار و رفتارهای توسعه یافته هستند و از طریق اشاره و اشاره با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند. کم کم یکی از این شش نفر شروع به واژه سازی و واژه سازی می کند و زبان شکل می گیرد.

با شکل گیری زبان، تفکر شکل می گیرد و سپس پرسش های اساسی مربوط به زندگی و هستی در میان آنها به وجود می آید و اختلاف نظر آغاز می شود. در همان زمان آنها متوجه می شوند که کشتی بدون کاپیتان اداره می شود و از آن زمان در تلاش برای یافتن ناخدای کشتی هستند.

با پیشروی داستان، نقش ها و شخصیت های شش نفر از هم جدا می شود و در نتیجه هر رویکرد با دیگری متفاوت است.

یکی از ویژگی های داستان این است که مخاطب با توجه به نظر و سلیقه شخصی خود اجازه دارد با یکی از این شش شخصیت موافق و سازگارتر باشد و قضاوت در مورد افراد حاضر بر عهده مخاطب است.

این داستان می گوید سفر همه ما در کشتی زندگی بیش از هر چیز دیگری در این دنیا ما را به هم نزدیک کرده است تا جایی که حتی فرشته زمان هم نمی تواند اندیشه و عشق و عرفان را از انسانیت بگیرد.

اولین رمان زهرا جلالی به نام «حقیقت پنهان» توسط انتشارات جرس در سال ۱۳۶۴ منتشر شد. دومین رمان به نام «صفحه دوم زندگی» در سال ۱۳۸۶ توسط همین انتشارات منتشر شد.

داستان بلند «مرد مینون» در سال ۱۳۷۰ توسط انتشارات هزاره ققنوس و آخرین اثر، داستان بلند «در جستجوی ناخدا» نیز در سال ۱۴۰۱ توسط همین انتشارات منتشر شد.

در بخشی از این کتاب می خوانید:
اما چگونه می توان نقش هیوا را در نجات مردم کشتی از سردرگمی نادیده گرفت؟ یا چگونه می توانید خدمات فراوان آتونیک را فراموش کنید؟ و چگونه می توان به ایمان و اعتماد روناحی شک کرد؟ یک تکه چوب جدید برداشت و روی آن نوشت: تا کی شک داری؟


کتاب «در جستجوی ناخدا» در ۱۷۵ صفحه و با قیمت ۸۸ هزار تومان در ۳۵ بخش منتشر شده است.