رژیم لاغری سریع

در دسترس بودن کتاب‌های ایرانی در سی‌‌امین نمایشگاه بین‌المللی کتاب هاوانافرهاد فلاح، سرپرست انتشارات اسپانیایی زبان «فانوس دریایی» در اظهار داشت‌را انتخاب کنید و انتخاب کنید‌گو همراه خود خبرنگار ایبنا ضمن ادعا این خبر افزود: امسال بعد اجتناب کرده اند تحویل داد ۲ سال اجتناب کرده اند تعطیلی نمایشگاه بین‌المللی کوبا به خاطر شیوع بیماری کرونا فرصتی شد به همان اندازه بتوانیم {در این} نمایشگاه حضور پیدا کنیم.

 

وی اظهار داشت: در این دوران اجتناب کرده اند نمایشگاه آثاری اجتناب کرده اند انتشارات‌های سوره مهر، کانون پرورش ذهنی کودکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوانان، بعثت، نشر جمال، آثار بی تجربه، الهام شرق، افق، محراب قلم، قدیانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کتابک به زبان اسپانیایی در دسترس بودن شده کدام ممکن است همراه خود استقبال بینندگان مواجه شده است.

وی ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در دسترس بودن آثار را در جهان آمریکای لاتین فوق العاده روی حیله و تزویر را انتخاب کنید و انتخاب کنید دردسر تعیین مقدار کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دقیق کرد: پوشش در سال‌های جدیدترین نشر کتاب در کشورهای هدف است کدام ممکن است این مساله در برخی ملت ها مثل کوبا فوق العاده روی حیله و تزویر را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه حدی غیر قابل تصور می‌شود.

این سرزنده بخش نشر افزود: نگاه به گذشته برخی اجتناب کرده اند کتاب‌های تفسیر شده را در ایران چاپ را انتخاب کنید و انتخاب کنید به کوبا منتقل می‌کردیم کدام ممکن است این مسأله هم‌اکنون {به دلیل} قیمت سرسام‌آور بار اصلا اقتصادی نبوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکان نشر کتاب در ملت کوبا هم فوق العاده پیچیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت‌بر است. اجتناب کرده اند این رو به‌صورت حداقلی همراه خود همکاری سفارت جمهوری اسلامی ایران {در این} نمایشگاه حاضر شده‌ایم به همان اندازه بتوانیم پرچم جمهوری اسلامی ایران را {در این} نمایشگاه به اهتزاز در بیاوریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این زمینه‌های حضور ساده تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرزنده‌تر را برای سال‌های بلند مدت تجزیه و تحلیل کنیم.

 فلاح، انتشارات اسپانیایی زبان فانوس دریایی را در جهان آمریکای لاتین مشاور افتخاری ناشران جمهوری اسلامی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی کشورهای مسلمان جهان خاورمیانه دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت‌های مسئولان زیبایی شناختی جمهوری اسلامی ایران {در این} بخش را آرزو کرد شد.

این نویسنده بخش کودک را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوجوان افزود: به‌علت عدم ورزش رایزنی زیبایی شناختی در کشورهای آمریکای لاتین امکان استفاده اجتناب کرده اند سود‌های قالب تاپ را در جهان آمریکای لاتین منتفی دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت این انتشارات تاکنون نتوانسته اجتناب کرده اند این ارائه دهندگان استفاده تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی شماری اجتناب کرده اند این آثار همراه خود حمایت خیران در جهان آمریکای لاتین چاپ شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در دسترس بودن شده است. اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری موقعیت‌آفرینی در جهان آمریکای لاتین ساده در چارچوب نشر کتاب نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسأله را به تعیین کنید عالی بسته زیبایی شناختی در قالب‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مانکن‌های مختلف دنبال می‌کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سطح کانون اصلی خودمان را روی جهان آمریکای لاتین را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایشگاه‌های این ملت ها قرار داده‌ایم کدام ممکن است امیدواریم این مسأله مورد ملاحظه مسئولان وزارت ارشاد قرار بگیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند این مجموعه حمایت ویژه‌ای داشته باشند به همان اندازه بتوانیم به تعهد شخصی به خوبی حرکت کنیم.

این سرزنده زیبایی شناختی بخش بین‌الملل اجتناب کرده اند کنجکاوی بینندگان آمریکای لاتین به آثار نویسندگان ایرانی خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: استقبال اجتناب کرده اند آثار ایرانی در نمایشگاه‌های بین‌المللی کتاب آمریکای لاتین به‌ویژه در بخش کودک را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوجوان فراتر اجتناب کرده اند پیش‌سوراخ بینی ماست با این حال میزان آمادگی ما برای پاسخگویی به این خواستن را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنجکاوی به همان اندازه سطح جذاب فضا دارد.

فلاح علاوه بر این خاطر آرم کرد: {در این} نمایشگاه نخستین‌بار کتاب نردبان جهان تأثیر درک محمد‌رضا سرشار در جهان آمریکای لاتین به زبان اسپانیایی در دسترس بودن شده است.

سی‌‌امین نمایشگاه بین‌المللی کتاب کوبا اجتناب کرده اند گذشته تاریخی بیستم لغایت ۳۰ آوریل در هاوانا در جاری برگزاری است را انتخاب کنید و انتخاب کنید امسال ملت مکزیک به‌عنوان بازدید کننده ویژه این نمایشگاه به شمار می‌رود.