رژیم لاغری سریع

در ماه مبارک رمضان عالی سری گفتگوهای ویژه برگزار تبدیل می شود


در ماه مبارک رمضان یک سری گفتگوهای ویژه برگزار می شود
بر مقدمه تجربیات خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) {در این} گفتگوهای تحت وب برخی اجتناب کرده اند اساتید بخش را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشکده اجتناب کرده اند جمله دکتر محمد قشی زاده، دکتر. بدون ملاحظه محمدی، دکتر. دکتر میثم زنگرزن حسینی. مهدی شجریان، د. محمد مسعود رحمانی، د. حمید شیواپور، د. این کنفرانس همراه خود حضور دکتر حسن احمدی زاده، دکتر حمید بروستمی، دانیال بصیر، دکتر ریحانه حقانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دکتر زهرا اخوان مقدم برگزار تبدیل می شود.

موضوعات این سلسله ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گوهای تحت وب عبارتند اجتناب کرده اند: «اتصال روزه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقوا»، «پاسخگویی اخلاقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روزه»، «رمضان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیره جادویی»، «موقعیت نماز در طهارت محله را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرهیز اجتناب کرده اند طغیان» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «آسانسور غیر سکولار». توانایی ها.” علی (علیه السلام): قرآن فصیح را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرآن فصیح، ارزیابی; اجتناب کرده اند راهبرد انبساط سازنده به همان اندازه رویکرد مخرب به صلح، «قناعت علوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حکومت علوی»، «نماز اجتناب کرده اند منظر دین روان‌شناختی»، «خانوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش سنت روزه‌داری»، «اتصال تفسیر وحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نظر گرفتن». «خدا، تکامل انسان» اجتناب کرده اند رجب به همان اندازه رمضان» «عدل علوی در بدست آوردن به تصمیم گیری اسلامی»، «اتصال رمضان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبک مسکن».

شایان اشاره کردن است این سلسله ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گوها اجتناب کرده اند ۲۰ فروردین لغایت ۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ (ششم به همان اندازه نوزدهم ماه مبارک رمضان) هر ساعت شب ساعت ۲۱ به صورت تحت وب در صفحه اینستاگرام «اندیشه هایی برای توجه بخشی به اندیشه را انتخاب کنید و انتخاب کنید توجه» به نشانی @ برگزار تبدیل می شود. fekrat.tv.