دستور اعاده حقوق کلیه کارکنان مرکز صادر شده استبه گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ابنا) معاون توسعه مدیریت و منابع کانون پرورش فکری کشور توضیح داد که در رابطه با اصلاحیه قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و احیای حقوق مستمری بگیران کشوری و لشکری ​​مصوب ۱۷ آبان، ۱۴۰۱ شورای اسلامی و بر اساس بخشنامه شماره کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، احکام مشمولان صادر و حقوق آبان ماه ۱۴۰۱ با افزایش متناظر به همراه معوقات از مهر ۱۴۰۱ پرداخت می شود.

هادی یوسف زاده همچنین از افزایش مبلغ یک میلیون ریال کمک هزینه مسکن برای کارکنان مشاغل شغلی و شرکتی شاغل در کانون پرورش فکری از ابتدای فروردین ماه و پرداخت آن در ماه جاری خبر داد و یادآور شد: معوقات نیز خواهد بود. نیز پرداخت شود.