دستگیری چهار نفر در حین کشف و ضبط مواد مخدر به ارزش ۴۸ هزار یورو، سه تپانچه نیمه اتوماتیک و مسلسل توسط گاردای در ویکلو


چهار نفر امروز در حالی دستگیر شدند که گاردای ۴۸۰۰۰ یورو مواد مخدر و چهار اسلحه را در ویکلو کشف و ضبط کرد.

در این عملیات مواد مخدر شامل MDMA، کتامین و LSD توسط ماموران درآمد کشف و ضبط شد.

سه قبضه اسلحه کمری نیمه اتوماتیک که دو قبضه آن مملو از کلنگ زنی بود کشف و ضبط شد

۳

سه قبضه اسلحه کمری نیمه اتوماتیک که دو قبضه آن مملو از کلنگ زنی بود کشف و ضبط شداعتبار: An Garda Siochana
گردای یک مسلسل استن را توقیف کرد

۳

گردای یک مسلسل استن را توقیف کرداعتبار: An Garda Siochana

به عنوان بخشی از تحقیقات در حال انجام با هدف قرار دادن افراد مظنون به دست داشتن در یک گروه جنایتکار سازمان یافته که در منطقه Wicklow فعالیت می کردند، یک عملیات مشترک توسط خدمات گمرکی درآمد، اداره ملی مواد مخدر و جرایم سازمان یافته گاردا و واحد مبارزه با مواد مخدر ویکلو انجام شد.

آنها مواد مخدر به ارزش ۴۸۰۰۰ یورو را قبل از بازرسی از یک وسیله نقلیه از یک محل کشف و ضبط کردند و چهار قبضه سلاح گرم پیدا کردند.

یک قبضه مسلسل استن و سه قبضه کلت کمری نیمه اتوماتیک که دو قبضه آن پر شده بود کشف و ضبط شد.

همچنین یک خفه کن و مقداری مهمات نیز توسط آن گاردا سیوچانا کشف و ضبط شد.

یک مرد ۲۶ ساله و یک زن ۲۳ ساله در حال حاضر بر اساس بند ۳۰ قانون جرائم علیه دولت، ۱۹۳۹ در بازداشت هستند.

یک مرد ۳۰ ساله و یک زن ۲۵ ساله نیز بر اساس بند ۲ قانون عدالت کیفری (قاچاق مواد مخدر) ۱۹۹۶ در بازداشت هستند.

بیشترین خوانده شده در The Irish Sun

سخنگوی An Garda Siochana گفت: “آنها برای بازجویی با رعایت مقررات مربوطه در ایستگاه های Bray و Wicklow Garda بازداشت شده اند.”

جسد پیدا شد

گاردای به طور جداگانه در حال تحقیق در مورد کشف جسد یک زن در وکسفورد است.

جسد امروز بعد از ظهر در منطقه سالی لین در ساحل کیلگورمن، شرکت وکسفورد پیدا شد.

جسد این زن به بیمارستان دانشگاه واترفورد منتقل شده است که در آنجا تشریح خواهد شد.

گاردای تحقیقات خود را در مورد شرایط مربوط به کشف جسد ادامه می دهد.

مقداری مهمات کشف و ضبط شد

۳

مقداری مهمات کشف و ضبط شداعتبار: An Garda Siochana