دومین «دیدار متن» با محوریت بررسی آثار رضا براهینیگزارش کردن خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) دومین نشست «متن دیدار» در «هونکار دگره» با حضور ۵ شاعر نامدار طی دو روز برگزار می شود.

در این برنامه ها شمس آقایانی و رویا تفتی (پنجشنبه ۳ تیرماه ساعت ۱۹)، علیرضا بهنام (۲۱:۰۰) و لیلا صادقی و محمد آزرم (دوشنبه ۶ تیرماه ساعت ۱۹ و ۲۱:۰۰). به ترتیب) با توجه به ابعاد مختلف آثار و فعالیت های رضا براهینی.بحث و تبادل نظر.

رضا برانی در طول زندگی حرفه‌ای خود تأثیر بسزایی در عرصه نقد ادبی، داستان‌نویسی و تغییر پایه‌های شعر معاصر فارسی گذاشت. “خطابی به پروانه ها و چرا من دیگر شاعر نیمایی نیستم؟” یکی از مهمترین آثار اوست که اولین بار در سال ۱۳۷۴ منتشر شد. کتاب شامل دو بخش است. خطاب به پروانه ها، از جمله اشعار رضا براهنی و بخش دوم چرا من دیگر شاعر نیمایی نیستم، بحثی نظری درباره شعر که در آن براهنی تضادهای حاکم بر نظریه پردازی نیما یوشی و احمد شاملو و اشعار این ها را برمی شمرد. دو، در مقابل نظریات و اشعار آنان و نظرات شاعران دیگر و اشعار آنان نظریه جدیدی را مطرح می کند که به گفته وی، شعر فارسی را می توان با تکیه بر آن از بن بست شعر کهن، شعر نیمایی و شعر سپید نجات داد. .

انتشار این کتاب باعث شد رضا براهینی لقب بنیانگذار جنبش شعر پست مدرن ایران را به خود اختصاص دهد.