دومین کتاب روزنامه نگار سیاسی با عنوان «بازنگا» منتشر شد.گزارش کردن خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) کتاب «بزنگا» نوشته حسام رضایی روزنامه نگار سیاسی توسط انتشارات مولفین طلایی منتشر و راهی بازار نشر شد.

اولین کتاب این روزنامه‌نگار با عنوان «فراتر از متن» شامل مجموعه یادداشت‌های تحلیلی این روزنامه‌نگار در اسفند ماه ۱۳۹۷ منتشر شد.

«بازنگا» به عنوان دومین کتاب رضایی با پیشگفتار عباسعلی رهبر، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، شامل ۷ فصل است و به بررسی کنشگری بازیگران تأثیرگذار بر روند انتخابات ریاست جمهوری ۱۷۴۰۰ از منظر تاریخی-ژورنالیستی می پردازد.

رضایی در این کتاب همچنین دو گفتگوی اختصاصی با محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه سابق و عبدالناصر همتی رئیس کل سابق بانک مرکزی انجام داده است. ظریف و همتی در این دو گفت وگو برای اولین بار ناگفته هایی را درباره حضورشان در فضای انتخابات در سال گذشته توضیح دادند.