راهی برای زندگی مسالمت آمیز با هم بی عدالتی در همه جا تهدیدی برای عدالت در همه جا استگزارش کردن خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) مارتین لوتر کینگ، نویسنده این اثر، مبارزی برای عدالت بود. مردی که در راه رسیدن به آرزویش سختی های تهدید کننده زندگی را تحمل کرد. چه زمانی که زنی معترض به مبارزات او در خیابان، سینه‌اش را با چاقو شکافت، چه زمانی که او زندانی شد، چه زمانی که ف. ب. آه تو. کمونیستش خواند که در مبارزه با تبعیض منتظر منجی نیست و قدم برداشت تا اینکه روزی مرد. به گفته مارتین، بی عدالتی در همه جا تهدیدی برای عدالت در همه جا است.

این کتاب هشت قسمتی شامل انقلاب سیاه-چرا ۱۹۶۳؟، شمشیر شفا، بیرمنگام بول کانر، یک روز جدید در بیرمنگام، نامه ای از زندان بیرمنگام، سیاه و سفید با هم، تابستان نارضایتی ما، روزهای آینده است.

نویسنده در پایان کتاب چنین پیامی را به خواننده منتقل می کند که آنها دیگر فقط آرمان گرا یا سیاهپوستان نیستند که به دنبال نیروی بازدارنده ای برای ایجاد عوامل تخریب و نابودی هستند. بسیاری به دنبال این قدرت هستند. دیر یا زود، همه مردم جهان، صرف نظر از نظام های سیاسی که در آن زندگی می کنند، باید راهی برای زندگی مسالمت آمیز با هم بیابند. در دوران بربریت، کشتن همنوعان یکی از شرایط عادی زندگی بود. اما انسان از موهبت وجدان برخوردار است و اکنون به روزی رسیده است که خشونت نسبت به انسان دیگر باید به اندازه خوردن گوشت دیگری منفور باشد. خشونت پرهیزی که پاسخگوی نیازهای سیاه پوستان بود، می تواند پاسخی به فوری ترین نیاز بشریت نیز باشد.

دوروتی کانن، یکی از رهبران جنبش حقوق مدنی آمریکا، در پیشگفتار این کتاب گفته است:
«در سال ۱۹۶۳، تفکیک نژادی در بیرمنگام بیداد می کرد و بدتر از هر شهر دیگری در آمریکا بود. شدت مبارزه آزادی خواهانه ما ماهیت وحشیانه و فراگیر تبعیض نژادی در این شهر را نشان داد و از دشواری های این مرحله از سفر ما خبر داد. هر چه بیشتر خواستار حقوق شهروندی خود بودیم، خشم و نفرت عوامل حکومت تجزیه طلب بیشتر به ما اجازه می دادند. با وجود سرکوب گسترده، صدها شهروند بیرمنگام به مبارزه برای تغییر پیوستند. راهپیمایی برای آزادی و دستگیری و حبس کردن، کار روزمره ما شد…»

کانن به چگونگی انتخاب مارتین برای رفتن به زندان اشاره کرد و تأکید کرد که تصمیم مارتین برای رفتن به زندان نقطه عطفی تعیین کننده در مبارزه حقوق مدنی بود. اگرچه او در سلول انفرادی محبوس بود، اما زمانی که وکلایش در نهایت اجازه ملاقات پیدا کردند، روحیه او بهبود یافت.

“چرا نمی توانیم صبر کنیم؟” او اخیرا «نشرانو» را در ۱۸۲ صفحه و به قیمت ۷۵ هزار تومان منتشر کرده است.