راه اندازی شد آثار هنریک ایبسن در امواج رادیویی ایرانبر ایده داستان ها خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) به گزارش رادیو ایران، این سیستم «تالار آینه» ویژه این سیستم رادیو ایران است کدام ممکن است روزهای یکشنبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه شنبه بعد اجتناب کرده اند ده عصر منتشر شده تبدیل می شود.

سعید مبشری، تهیه کننده تالار آینه، ارکان بی نظیر ادبیات معاصر نروژ اظهار داشت: در لحظه ۱۵ فروردین، حاضر «جان گابریل برکمن» به کارگردانی هنریک ایبسن حاضر داده تبدیل می شود.

وی یکپارچه داد: در حاضر «جان گابریل بورکمن» پسری معدنچی موجود است کدام ممکن است بعدها همراه خود این سیستم ریزی بلندپروازانه مدیریت موسسه مالی را برعهده گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید معشوق شخصی را برای حضور در اهدافش اغوا می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید معتقد است یکی اجتناب کرده اند دوستان تأثیرگذارش به این زنانه کنجکاوی مند است.”

کنجکاوی مندان می توانند روزهای یکشنبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه شنبه بعد اجتناب کرده اند ساعت ۲۲ اجتناب کرده اند رادیو ایران به این سیستم «تالار آینه» به تهیه کنندگی سعید مبشری را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرای شهاب شهرزاد گوش دهند.