ردیابی رئیس انقلاب به احتمال دستگیری صدام در فتح المبین


بر ایده تجربیات خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) رئیس معظم انقلاب اسلامی عصر دیروز (سه شنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۱) در دیدار مسئولان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظام ملت به اطلاعات مهمی اجتناب کرده اند روزهای اخیر دهه ۶۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبارزه ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عراق ردیابی کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی اجتناب کرده اند نکات زیر نکاتی در قالب خاطرات آن زمان ها می گفتند.

حضرت آیت الله سید علی خامنه ای رئیس معظم انقلاب اسلامی در بخشی اجتناب کرده اند سخنان شخصی بر طمع دشمنان تأکید کردند:

«بعد از همه دشمن پیشه های گرفتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستأصلی هستند کدام ممکن است بی ربط هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید الان هم هستند. اوایل انقلاب کدام ممکن است صدام حسین به ایران حمله کرد نزدیک مرز ما نزدیک ایلام مصاحبه کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنجا اظهار داشت: مصاحبه بعدی اینجا است کدام ممکن است هفته بعد در تهران!» این را اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید به شنوندگانش قول داد کدام ممکن است هفته بلند مدت به تهران بیایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به تهران حمله کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصاحبه بعدی را انجام دهند. در عملیات، وضعیت صدام حسین به جایی رسید کدام ممکن است نزدیک بود به بازو کودک های سپاه پاسداران اسیر شود، ایرانی؛ یعنی در فتح المبین اگر صدام نیم ساعت زودتر می به اینجا رسید کودک ها را دستگیر می کردند. سر خورد، احتمال آورد، آخر همراه خود این پریشانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قبول شرایط ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد متوسل شدن به ایران، هواپیماهایش را یکی یکی با بیرون اجازه برای برخورد به همین جا فرستاد، در اشیا زیر همینطور {بوده است}. سال قبلی خوب دلقک آمریکایی اظهار داشت کدام ممکن است در تهران کریسمس را جشن می گیرند. {آنها می گویند} {در این} مورد صحبت تبدیل می شود، با این حال واقعیت همراه خود آنچه آنها نیاز دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده می کنند فضا دارد.»

ردیابی تاریخی به این نیمه اجتناب کرده اند بیانات مقام معظم مدیریت در دیدار همراه خود مسئولان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظام ملت در کتاب «صدام اجتناب کرده اند مقدمه به همان اندازه سقوط» نوشته کان کاجلین همراه خود تفسیر بیژن اشتری را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتشارات نمایندگی سلز آمده است. . انتشارات; کاگلین روزنامه نگار را انتخاب کنید و انتخاب کنید نویسنده بریتانیایی متولد ۱۹۵۵ بود کدام ممکن است ۲ جلدی «صدام» را نوشت.

کتاب اول اقامت صدام را اجتناب کرده اند ابتدا به همان اندازه روزی کدام ممکن است به بازو آمریکایی ها دستگیر شد، محافظت می دهد. کتاب دوم کدام ممکن است در رسانه‌های آمریکایی نقدهای مثبتی بدست آمده کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نوع شخصی خوب شاهکار است، دانستن درباره فینال ماه‌های اقامت صدام حسین در زندان، محاکمه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعدام او است.

کتاب اجتناب کرده اند جلد اول دوران کودکی صدام آغاز تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئوس مطالب اقامت نامه او به همان اندازه زمان اسارت توسط آمریکایی هاست. بخشی اجتناب کرده اند کتاب به مبارزه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران اختصاص دارد کدام ممکن است مورد ملاحظه خوانندگان فارسی زبان است.

جلد اول به توضیح دادن بینندگان می پردازد: یتیم، قاتل، انقلابی، انتقام جو، ملت ساز، تروریست، ملت ساز، تروریست، آقای رئیس جمهور، مبارزه سالار، فاتح، متجاوز، بازنده، بازمانده، شبح شده، اسیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید محکوم.

کتاب در جلد دوم به ماه های پایانی اقامت صدام می پردازد. او در زندان محاکمه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعدام شد. جلد دوم ملاحظه نشریات آمریکایی را به شخصی جلب کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقدهای مثبتی بدست آمده کرد. جلد دوم کتاب مشتمل بر سه نیمه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب نیمه همراه خود عنوان «آخر کار کن» است.

در نیمه اول این کتاب همراه خود عنوان مبارزه سالار آمده است:

ایرانی ها در اواخر اسفند ۱۳۶۱ به پیروزی دیدنی عکس بازو یافتند کدام ممکن است به دلیل آن توانستند نظامی عراق را ۴۵ کیلومتر به عقب برانند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۵۰۰۰ سرباز عراقی را دستگیر کنند، با این حال بهترین پیروزی نیروی دریایی ایران در اردیبهشت ۱۳۶۱ رقم خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمان مناسبی بود. پس اجتناب کرده اند جنگی کدام ممکن است سی روز به اندازه انجامید، توانستند عراقی ها را اجتناب کرده اند تولید دیگری مواضع شخصی در ناخوشایند ایران در اطراف کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرمشهر را آزاد کنند. {در این} عملیات ۱۲۰۰ سرباز عراقی به اسارت ایرانی ها درآمدند.

در عملیات مارس (ورودی ایرانیان) در بغداد شایع شد کدام ممکن است صدام فضا چندانی همراه خود اسارت ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جاده مقدم است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایرانی ها نمی دانستند صدام در محاصره است را انتخاب کنید و انتخاب کنید او یکی اجتناب کرده اند زبده ترین ژنرال ها بود. نظامی عراق . با این حال الرشید اجتناب کرده اند بازو صدام عصبانی بود از عمویش در یکی اجتناب کرده اند پاکسازی های صدام تعدادی از سال پیش کشته شد.

الرشید در گذشته اجتناب کرده اند هر اقدامی اجتناب کرده اند صدام خواست کدام ممکن است شخصا اجتناب کرده اند او کمک بخواهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضمن عذرخواهی اجتناب کرده اند از دست دادن زندگی عمویش. صدام توسط نیروهای ایرانی از نزدیک بمباران شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در حالی کدام ممکن است محافظانش او را محاصره کرده بودند به همان اندازه هیچ ترکش بمب هدف قرار نگیرد، خودت را پیدا کن توانست ژنرال رشید را راضی تدریجی کدام ممکن است به او کمک تدریجی. الرشید بلافاصله حرکت کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروهایی را فرستاد به همان اندازه رئیس جمهور را اجتناب کرده اند محاصره ایران خارج تدریجی. زن ژنرال رشید بعدها همراه خود عدی مرد صدام عروسی کرد، با این حال این ارتباط مانع اجتناب کرده اند ضرب و شتم انزجار صدام را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشید نشد. وی افزود: صدام در گذشته اجتناب کرده اند بالا مبارزه همراه خود ایران، سرلشکر رشید را در مزرعه خانوار اش در حومه تکریت غارت کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید او سال ها در محاصره باقی ماند.

این کتاب در ۶۴۰ صفحه همراه خود برداشتن وزیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود قیمت ۲۵۰۰۰۰ تومان توسط انتشارات ثالث به راحتی در دسترس است عموم قرار گرفته است.