روابط ایران و آمریکا در گاه نقد مورد بررسی قرار گرفت.گزارش کردن خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) نهمین شماره از مجله «گاه نقد» با عنوان «روابط ایران و آمریکا» (۲) به تازگی منتشر شده است و به روابط ایران و آمریکا به عنوان موضوعی مهم، پیچیده و چالش برانگیز در تاریخ انقلاب اسلامی ایران می پردازد. .

گفتار، نقدور، رهیار، دیدار و پیاست بخش‌های مختلف این نسخه را تشکیل می‌دهند که هر کدام به شیوه‌های مختلف روابط ایران و آمریکا را پس از انقلاب، «از زمان فتح برجام» بررسی می‌کنند.

جعفر مراد حسلی، سردبیر این شماره در ابتدا خاطرنشان کرد که ایران هرگز از میز مذاکره خارج نشده و هرگز از مقاومت دست برنداشته است. وی معتقد است عزت یک مفهوم محوری در روابط ایران و آمریکا برای دستیابی به حداکثر منافع ملی است.

در ادامه بخش اول، با موضوع برنده شدن برجام، کتاب هایی به منظور بررسی روابط ایران و آمریکا در مدت مذکور مورد ارزیابی قرار می گیرد. بررسی اصول و مبانی دیپلماسی آمریکا در برخورد با ایران موضوع بخش دوم است. این بخش این ایده را ارائه می دهد که هدف آمریکا از ایران تسلط هر چه بیشتر بر ایران به عنوان بخشی از برنامه آمریکا برای تسلط بر جهان است.

بررسی مفهوم آمریکاستیزی و تحولات آن و ریشه های تاریخی آن در ایران موضوع بخش سوم است. آمریکا از نگاه نمایندگان ایران موضوع بخش چهارم این سوال است.

بخش پنجم به ارزیابی بازنمایی روابط خارجی ایران و آمریکا از طریق مروری بر برخی خاطرات نوشته شده توسط سیاستمداران آمریکایی می پردازد. موضوع قسمت ششم کتاب اخبار است.

در این بخش سعی شده است جدیدترین و مهم ترین کتاب های مرتبط با موضوع این شماره معرفی شود. بخش هفتم به تحلیل مختصری از اسناد لانه جاسوسی آمریکا در ایران به عنوان یکی از ابعاد مهم روابط دو کشور می پردازد. بخش هشتم و پایانی به معرفی کتاب های مفید و مرتبط در رابطه با روابط ایران و آمریکا اختصاص دارد.