روایت یکی از زنان شاهنامه فردوسی به صورت شعر منتشر شد


گزارش کردن آژانس کتاب ایران (ایبنا) دفتر شعر «فرانک» نوشته سودابه امینی با اقتباس آزاد از شاهنامه فردوس به تازگی توسط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر شده است.

این کتاب شامل بخش هایی از شعر نیمایی درباره فرانک است و تصویرگری آن توسط مژگان سعیدیان انجام شده است.

فرانک از زنان شاهنامه فردوسی، همسر آبتین و مادر فریدون، زنی آزاده، آگاه و با ملاحظه، مردمی و با گذشت، مبارزی هوشیار با نقشه و مادری دلسوز و دوست داشتنی است.

در بخشی از این کتاب می خوانیم:
«شب خنده / شب خونخواران این خاک / همه آسمان را به درد می آورد / راست می گوید / که می میرد؟

انتهای این کتاب که برای نوجوانان بالای ۱۵ سال نوشته شده در صفحه پاورقی آمده است.

دفتر شعر «فرانک» در ۴۴ صفحه، شمارگان ۲ هزار و ۵۰۰ نسخه و قیمت ۱۵ هزار دلار منتشر شده است.