رونمایی رسمی از کتاب «زن ویولن روی پل» برگزار می شود.


رونمایی رسمی از کتاب «زن ویولن روی پل» برگزار می شود.
گزارش کردن خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) از خراسان رضوی، این مراسم با حضور خسرو باباخانی، رضا امیرخانی و محمدرضا جوان آراسته برگزار می شود.

زن ویولن روی پل روایت سفری از تاریکی به روشنایی نوشته خسروبابهانی است. نویسنده در این کتاب تجربیات خود از ۳۰ سال اعتیاد و سپس موفقیت خود در ترک این بلا را روایت کرده است. کتاب شامل ۱۶ فصل است. نویسنده فصل اول را به خستگی و آخری را به بهشت ​​اختصاص داده است و فصل پانزدهم که عنوان کتاب از آن گرفته شده «ویولن زن» است.

این مراسم روز سه شنبه ۴ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۷:۳۰ در مشهد، رضاشهر بین کاکانی ۱۰ تا ۱۲، مجتمع شهدای سلامت برگزار می شود.