«زبان گنجشکی» اثر محمدرضا شمس منتشر شدبه گزارش خبرنگار آژانس کتاب ایران (ابنا) این کتاب داستان خانواده گنجشک هایی است که روزی مار به آنها نزدیک می شود و نمی دانند چگونه خود و فرزندانشان را از دست مار نجات دهند. تا اینکه امام رضا (ع) گذشت و آقای گنجشک مشکل خود را از زبان گنجشک بیان کرد.

بخشی از متن کتاب را خواندیم:
آقای گنجشک از لانه بیرون پرید. بعدازظهر بود. خورشید داغ و روشن می درخشد. آقای گانژکه به اینجا و آنجا نگاه کرد. هیچ کس در باغ نبود. انگار همه در لانه هایشان خوابیده بودند. آقای اسپارو به سایه مار روی دیوار باغ نگاه کرد و با صدای بلند شروع به چهچهه زدن کرد: کمک! کمک! یکی به ما کمک کند.”

کتاب زبان گنجشک ها نوشته محمدرضا شمس با تصویرگری شیوا ضیایی در ۲۴ صفحه مصور رنگی، شمارگان ۲۰۰۰ نسخه و قیمت ۲۰ هزار تومان برای گروه سنی مبتدی و نونهالان توسط انتشارات کتاب پروانه (بخش کودک و نوجوان) منتشر شده است. انتشارات بشیر).