زیره العرباین زمیر درون انسانها را خوب می‌دهد سفرنامه‌نویسی با پیشنهاد تصریح احد عتیق.


گزارش کردن خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) نشست علمی «مسافران عصر صفویه تا دوران معاصر» با همکاری انجمن جامعه تمدن ایران در کتابخانه و موزه کشور برگزار شد. در آن آسته محمدرضا رضوان‌تلب، بهاء الدین غرمهین‌عاد، نادر کریمیان سردشتی، لیلا عبدی خجسته، نوشاد روکنی، سعیده زادقناد و سیدبهشید حسینی سخنرانی کردند.

در ابتدای این نشست علمی، محمدرضا رضوانطلب، رئیس کتابخانه و موزه ملی گفت: این روزها حتی غیرمسلمانان هم به زیارت امام حسین (علیه السلام) رفته اند و همه به نوعی حاضر به مشارکت هستند. ” ما نیز با همین چهره و رویکرد، با برادرانمان انتخاب کردیم که سهمی مشخص در این حرکت نورانی داشته باشیم. از این رو سخنرانان این همایش به موضوعات علمی مرتبط با نهضت اربعین و سفر توجه دارند که طلاب علاقمند به نهضت حسینی و حامیان مکتب آزادیبخش به آن توجه دارند و این پدیده مورد بررسی قرار خواهد گرفت. با رویکرد علمی

و افزود: چرا همه کسانی که به کربلا سفر می کنند و علاقه مند به سفر هستند؟ پاسخ این است که سفر را خوب می کند. अगर अंगोने कह बाइड अंगर जैणे a trip روی مفاسیر تاصری دارد و مفاسیر را میزاده. تنها یک رفت‌و‌عمد نیست، یک تحمیل بیکتی است. سفر عرباین زمیر درون انسانها را تحمیل میدهد.

رضوان‌تلب در رضی بیان کرد: سفرنامه هم باید آن خالیتر را هدل بهد و حال را برین را خوب کند. سنت سفرنامه‌نویسی از دیرباز ویدست ولید در دو قرن اخرین خیره شده است. سفرنامه‌ها خیر به هال عدیدی برودند و نیشر به حال مفاسیر сафранаме байд ан​​гоне бошедь кех ик печать печать дер частье кенд кенд. مسافر پس از سفر به کربلا رفت و به سفر بازگشت. در سالک مصیر عتبات باید کیبین کھیںتی شود و همه گوره‌ها و نگفته‌ها و تحت نازر است. در آن پیگروی سالک هس می کند که دایم با امام حسین (ع) در شرکت است. بسیاری بر این باورند که پیاده روی بیش از زیارت است. هرماک در آن مسیر یعنى ما انتخاب کردیم که با مردمى که با عشق به سوى خدا حرکت کردند عشق بورزیم.

وی به دعوت از کتابخانه و موزه کشور اشاره کرد و گفت: از شما دعوت کردیم تا از سفرنامه فرزندان و دانش آموزان خود مطلع شوید، بنابراین سفرنامه ها قبل از فروردین ۱۴۰۲ برای بررسی ارسال شد و بهترین ها انتخاب شدند. در سال اینده قویترین ها مورد تدین کارن کریند.

سفرنامه‌نویسی منشا قرآنی دارد
بهاءالدین غرمینہناد، نویسنده، محقق و مدرس دانشگاه به شرک شرک سفرنامه‌نویسی به شرک آن زیت گفت: در قرآن برای بیان حقیق از داستان می‌شود. تحمیل سفر نیز به حمده على نمودن است. تعبیر سفر به این دلیل است که یک رویداد واژگانی است و سفر دارای مراحلی است که شامل هر مرحله می شود. در قرآن کریم این تعلیم با آمله عسمانی وشید است. سوره مبارکه کهف بیان سفرنامه‌ای در قرآن است. بیان قصه، سفرنامه است.


وی وردیم: رضیعی دریم که ایمه برای بیان عقید سفرنامه می‌گفتند. سفرنامه‌نویسی منشا قرآنی دارد. روایات دیگر در مورد صحابه و روایات دیگر است.


گرمهی‌نژاد در کرید بیان کرد: سفرنامه‌های نوشته شده بیان می‌کند که می‌کند که می‌کند، می‌کند که می‌کند، می‌تواند در آن مسیر زیارت پیش می‌امزد. جمع شدن کیمیں دارد. سفرنامه‌های کربلا کیشت به دوره قاجار است. در دویست سال اخریه ۷ سفرنامه خاص خوب بسته شده است که سفرنامه ادیب الممالک، سفرنامه علویه کرمانی، سفرنامه علی‌اکبر مشکات از جمله آن سفرنامه‌هاست. بهده کتابی به نام «الربعین‌نامه» نوشتم که در کتابی برای اولین بر به منتقه الربعین در تول تاریخ بروشه‌ام. کهل تدفع کمال است و منتدل دارد. تمام الحدیثه یسعود شده و جزاء به جزاء تعرفه متعدده الربعین در ربعین و ربعین در الربعین مورد ربیع قرع قرئه است. آن جهش و خیزشی که در عراق اوکاس پیدی، بی‌نزیر است.

امروز اساسا یک سفر و گفتگو است
نادر کریمیان سردشتی، دبیر علمی زیت به شرک سفرنامه‌های عتبات علیات در دوره قاجار، گفت: از از سوره‌های صوره در آن سیت به شرکتم. پیش از این جلسه جشنواره ای برگزار شد که در سال ۱۴۰۲ برگزار شد. به دولیک این شیدم تا بیان کنیم که دونیا آمروز است دونیا اوروز دونیا و دیالوگ است و باید این را را بداریم و پازوز شود.


کریمیان سردشتی وردید: سفرنامه‌نویسی در کتاب کامل از کیک‌های کهدس دور رسم بوده است. از دوره یبرانی و هتس احد عتیق و در قرآن کریم هم منصول‌هایی دریم. در دوره اسلامی هم سفرنامه های کیمی کرید شده است. صفرنامه ناصرخوسرو مشور است و سفرنامه‌ای کهنتر از آن نیمیل البته برخی از آنها با این راهنمای سفر موافق نبودند. زبان کتابت در سفرنامه که می‌نماید.


وی بیان کرد: سفرنامه‌ها در اصل افرکس بسیاری از بیستیاک، کلیکی، کگلیک، دینی و دیلیک هر جمیعه است. به تعلیم اسمافرنامه‌ای که در مدر بیمیریت روگری‌می‌کند می‌کند، بری ما کاکس کیم دارد. در کل سفرنامه‌ها اطلاعاتی درباره راه‌ها و مقاصد، کاروان‌هایی که در حال حرکت هستند، شرایط اجتماعی شهر، معماری و تحولات شهر، شرایط مذهبی و رویدادهای سیاسی را در بردند. سفرنامه های دوره قاجار بیشتر به حکومت عثمانی و حاکمان آن خوب و بد اشاره شده است. وقت به محوجرین در کربلا میکنیم میکنیم، جمعیت ایرانی هیست از عربهاست. نکته عجیب این است که شهر در اختیار ایران است. هذا در بین مدفونین هم مشاهیر، شاهان و عرفا زیاد ستحد.


کریمیان سردشتی در کردی گفت: وقایع طبیعی، شرایط جغرافیایی، شرایط کشاورزی، کشاورزی و باغات، آداب و رسوم، حتی آداب زیارت، وضعیت بهداشتی منطقه، بیماری های فقرا و خان ​​ها در راهنمای سفر آمده است. سفرنامه‌های مشور بیکی مورد تبریمی کار کرک است. اما سفرنامه‌های برویتی نیز هست که هنز کونگ که نیده و در فیلیسه‌ها نیامده است. سفرنامه‌های ناسر الدین‌شاه به تناهیه بری‌تربیر یک کنفرنگ می‌ماباهر.


وی کتابخانه و موزه کشور را در مورد نقشه سفر خواند و افزود: این جشنواره در اصل به این منظور ایجاد شده است که نقشه های سفر چه مربوط به دوره معاصر و چه نسخه های خطی چاپ و احیا شود. ما به دنبال مجموعه ای از مقالات هستیم که به مناسبت بررسی و چاپ شوند.

سفر روزانه में
در رداء آن ستح لیلا عبدی خجسته، متن تصحیح شده فارسی به شرح سفرنامه خواجه غلام‌الثقلین ۱۹۱۲ ملاید و گفت: بخش اول این کتاب به «زندگی، آثار و فعالیت‌های خواجه غلام‌الثقلین» می‌پردازد و قسمت دوم آن است. با عنوان «متن گردشگری» جزئیات سفر به اراق، ایران، باکو، دمشکس، مدینه و قاهره و در به هندسوانت را شرکه می دهد.


وی افزود: نویسنده در صفحه اول سفرنامه دلیل سفر خود را «زیارت بلند مرتبه و خدمت به عالم اسلام» دانسته و در دیدار با شخصیت های مختلف عبارت «خدمت به عالم اسلام» همیشه مطرح بود. و در آن بریقه، هدا خود از سفر را اسمایلی چون صلیه جمیه مسلمین و تعریف مسلمانی، promoting modern sciences; تصحیح فارغان قومی مسلمان‌ها; اصلاح اخلاق و مدیریت؛ انجمن علمای نجف و کربلا و اهالی که با علمای عالم به همراه روشن فکران همکاری می‌کنند، اعلام می‌دارند که در راه ایجاد انجمنی برای فرهنگ و اخلاق تلاش می‌کنند و هدف از سازندگی است. کار برای بیکاران و ایجاد اختلاف.


عبدی خجسته بیان‌ کرد: خواجه غلام‌الثقلین (۱۳۳۳-۱۲۸۹ق) دانش‌آموخته «دانشگاه علیگر» و اندیشمند علی‌اسلامی در هیندوستان بود. این کتاب، مشروح سفر روزانه، کتابی است که در سال ۱۳۲۹ هجری قمری از پانیپات به عراق و ایران رفت، زیرا در ایران مشروط بود و مجلس تأسیس شد و بهترین کشور برای اجرای آن بود. اسلام. در آراق با مجتهدان و در آران با نیب‌السلتنه، ستارخان و علی المجلسه دیدار و کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد و کرد با نابسامانی و اشفتگی‌ها ب دلسردی و را به ترک ایران کرد. سپس از راح کستانتنیه، بیروت، دمشق، به زیارت مدینه منوره رفت و از راه یافا، قاهره و بندر سعید، به هندونست برکس.

کتابهای بلاکای و موزه ملی ملک برگزیده است
در برداء نست نوشاد روکنی، در مدر عن سیته نوشاد روکنی، در مدر سفرنامه تبات در بلاکی و موزه ملیک و گفت: یکی از استقراءهای ن لیکبای برگزیده بدون کتابهای آن است. کتاب های موجود در کتابخانه و موزه کشور توسط حاج حسین آقا ملک و تیم ایشان و توسط کتابداران برجسته انتخاب شده است. کتابخانه و موزه ملی ملک شاید بهترین کتاب نباشد، اما ویژگی آن همان دانه دانه است.


وی افزود: سفر حاج محمد ابراهیم خان در دوره قاجار معروف است. نسخه ای از کتاب که در کتابخانه و موزه کشور موجود است بر اساس نسخه شورا و ویژگی نسخه این است که به قلم نویسنده است. از تعلیقات آن مولف زبان تند و تیز وست ام کیلی کوب زماید در زمان را شرکت. شرک بریدی ها کاملا بریدی شده است. कार्टनेहा है है है है। دزدی‌هایی که نمر می‌گیرد در کتاب وحدی است. البته همه آنها یکسان نیستند، اما همه یکسان هستند.

روکنی در رمعه بیان کرد: عدیه سفرنامه مکه از عبدالعلی‌خان ادیب الممالک است که کتاب معروفی است. این کتاب به نام «دلیل‌الزایرین» تنشر شده است. از آن کتاب دو وصفه عند دارد که تعریف عرض الملک این است که به خت ولف است یا خود ولف تحمیلی در آن آنفتون کرده است. کتاب «دلیل‌الزایرین» از روی رایلی است که به کاپ‌رشه دست می‌دهد. سفرنامه مکه از کیکاوس‌میرزا شهاب‌السلتنه است که در زمان محمدعلی شاه مغضوب می‌شود. به سفر هج می‌رود و شاه به و می‌گوید; سفرنامه‌ای بنویس سه شرجاز با هم عازم سفر هج می‌شود و به نازر می‌رسد که آن سفرنامه با هم عزم سفر کاوس‌میرزا نیست.

حرم حزرت رقیه (س) در دل شهر و در بین مردون زیته است
در رمعد آن زیت سیدبهشید حسینی با تمهید تحمّاءهای معادراء از سفر به عتبات علیات گفت: از ۳۳ سال قبل کردم به زهدین سفرنامه. অন্ম্ত্তাম্মাম আন বুদ কা ক্র দেডিন ধনন به سراعه جهان سفر کردم کردم. یک ماه و نیم قبل به عتبات علیات سفر کردم و سفرم را به روست حوبر بیان کردم کردم.


وی افزود: مهم این است که ۷ بار پدربزرگم را در قبر دفن کردند و قبور مطهر را در شهر و بین مردم قرار دادند. اما اکنون شهر تغییر کرده است و مقبره ها تغییر کرده اند. هم اکنون ۵۰ درصد شهر نجف حل شده است. دیر مدرون عدید را نمی‌بینیم دایره کشیدن اطراف اماکن مقدسه و جداکردن اماکن از محل زندگی مردم صحیح نیست. شاید هم البته با دائن جمیعه به اجبار بهمیرا آنگونه کامبی کرده است.


حسینی بیان کرد: تناه حرم حضرت رقیه (س) در دل شهر و در بین مردون سیته است و سرامین نهدی است. کاش این خانه برای بقیه مقدس بود.

زانانی که با کیں سفرنامه وارد بنیلمیر مردانه شیدن
در رمعد آن زیده سعیده زادقناد به رومیه سفرنامه سه بانوی قاجاری در سفر به عتبات علیات گفت: در قرن ۱۷ و ۱۸ میل به تینمیک و فیلمیت، ردانه کے می شود. از آن میان اما سه بانوی قاجاری سفرنامه می‌نویسند که آن سفرنامه‌ها تعریف‌هایی دارد. آن زنان به با کیں با کیں سفرنامه وارد مدنیلی مردانه شده بود و مسکس بود که مرد کاکد کریند، به همین دیلیل تکینکی را به کارید. علیخانم شیرازی پیپرمی کسی است که به سفرنامه می‌دیسه سپس وقارالدوله یا سکینه سلطان که قلم خوبید درد و از صوربان ناسر الدین شاه است و نام استراون سوم را نمی‌دانیم، در تول متن از و با نام شاشنگ خانم می‌شود.


او نوشت: إن بروشه‌ها روست قائره‌نویسی یا مقاطبه دارد. وقار الدوله قلمی احساسی و پرشوری دارد. به توصیف زیاره حرم امام حسین (ع) می‌رود و از قلم اوجازی نمی‌کند. می‌گوید در آن مدت به استان‌بوسیلم. این زن سعی کرد اوقات خوشی داشته باشد. پایبندی به هنجارها را خدا در سفرنامه هیشانه بریداند. اعتراف به مردسالارانه بودن خداسید دارد. گاکه هم گفتمانی را می‌بینیم در عنک مرد از زن برتر است. مدام از عرض العربیه‌هایی که به وجود می‌امدید، می‌گفتند. باکی‌ها هم می‌رفتند به سمت فیلم‌های عاشورایی و تشبیهاتی به کار می‌بردند.


زادقناد بیان کرد: به عفت زنانه خود هم تقدیم می‌کردان. باید از گفتمان مردانه هم فیشتر میگرتند ک دایم این را در گورفتهاشین میککدانہ مردان مجاز به سؤال کردن نیستند. زنان در رقابت با مردان نیستند. امور ساده زینده مشبک خانهداری و بھاکداری بریشان کهیس کیمہ دارد.


نمایشگاه «ایران و بناهای تاریخ» همزمان با افتتاح کتابخانه و موزه کشور افتتاح شد.