ساختار هوا | تجزیه و تحلیل بدن با آناتومی


ترکیب قابل احتراق

سازه ابزار پنوماتیک

سازه ابزار پنوماتیک

آناتومی روشی است که می توان از آن برای بررسی ساختار بدن انسان استفاده کرد.

با استفاده از دستگاه ، توده عضلانی ، چربی ، محل تجمع چربی ، میزان آب و مواد معدنی در بدن تعیین می شود و یک متخصص تغذیه می تواند از آن برای تهیه بهترین تجزیه و تحلیل بدن فرد استفاده کند و می تواند بر این اساس در نظر بگیرد. این یک رژیم غذایی برای افراد است.

استفاده از یک ابزار کامپوزیت پنوماتیک می تواند اطلاعات دقیق تری نسبت به شاخص توده بدن ارائه دهد BMI ارائه متخصصان تغذیه و رژیم درمانی.

دیدگاهتان را بنویسید