سهراب آزادی نویسنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید پژوهشگر شعر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادبیات محلی لرستان درگذشتبر مقدمه تجربیات خبرگزاری کتاب ایران (زن) در لرستان، سهراب آزادی، نویسنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید پژوهشگر شعر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادبیات بومی، صبح در حال حاضر (۴ فروردین) بر تأثیر بیماری قلبی در سن ۶۶ سالگی در خرم آباد درگذشت.

وی در سال ۱۳۳۵ در روستای زویار مامولان اجتناب کرده اند قابلیت ها بلدختر به دنیا به اینجا رسید.

کتاب شعر «برای باید می نویسم» توسط انتشارات «صفا» در سال ۱۳۹۱ همراه خود همکاری ایرج رحمان پور آشکار شد. استقبال بیشتر مردم اجتناب کرده اند این تأثیر به چاپ سوم رسید.

این نویسنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید محقق بومی علاوه بر این کتاب هایی اجتناب کرده اند امثال لوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید لغت نامه های او را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این اشعار را انتخاب کنید و انتخاب کنید سروده های لاکی را آشکار کرده است.