سهم کازرون در تخلیه کتاب در بخش حفاظت مقدس کم است


به گزارش خبرنگار خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) اجتناب کرده اند فارس، مراسم افشا اجتناب کرده اند کتاب «نوع دوستی» همراه خود حضور محمد عارف پژوهشگر آثار هنری، مختار فرخنده دوست نویسنده این کتاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار این نویسنده برگزار شد. شهید مصطفی دیانتینسب.

تاجی نژاد پژوهشگر سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گذشته تاریخی کازرون همراه خود ردیابی به بیش اجتناب کرده اند ۱۵ هزار عنوان کتابی کدام ممکن است طی ۴ دهه قبلی در ملت همراه خود موضوع حفاظت مقدس چاپ شده شده است، ذکر شد: اجتناب کرده اند این انواع، سهم کازرون کمتر اجتناب کرده اند ۱۵ عنوان.” این عدد به این معناست کدام ممکن است اجتناب کرده اند هر هزار کتاب چاپ شده شده، تنها منصفانه کتاب سهام کازرون {بوده است}. را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند ۲۱۴ هزار شهید حفاظت مقدس بیش اجتناب کرده اند ۱۲۰۰ شهید متعلق به کازرون است. یعنی اجتناب کرده اند هر ۲۰۰ شهید منصفانه نفر کازرون است. اگر بخواهیم بین ۲ آمار اشاره کردن شده ارتباط برقرار کنیم، همراه خود این واقعیت مواجه می شویم کدام ممکن است بخش تألیف را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشر کتاب شکست خورده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید ۵ برابر آمار حال کتاب چاپ شده شده داشته باشیم. این یعنی حداقل ۷۵ کتاب.

وی افزود: اگر معمول زمان اجباری برای چاپ هر کتاب را بین سه به همان اندازه ۴ سال در تذکر بگیریم، حدود ۲۰۰ سال اندازه می کشد به همان اندازه ۶۰ کتاب چاپ شده نشده جبران شود. این دلیل است است کدام ممکن است نویسندگان، سربازان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولان باید امتحان شده زیادی کنند به همان اندازه در زمان کمتری کتاب چاپ شده کنند.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید تینگیگاد شکسته نشده داد: برای چاپ هر کتابی در بخش حفاظت مقدس باید تجلیل کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سختی های نگارش را انتخاب کنید و انتخاب کنید چاپ کتاب را در تذکر گرفت، باید اجتناب کرده اند خانم فرخنده سیدیک نویسنده کتاب بخشش تشکر کرد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار.به شهید دیانتینسب..در آخر تبریک میگم.» دسمی زاد ذکر شد.

عارف محقق را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد شناس {در این} آیین ها اجتناب کرده اند اهمیت تحقیق افراد شناسی در کازرون برای بدست آوردن به تولیدات باکلاس اجتناب کرده اند جمله نشر کتاب، مستندسازی، داستانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایشی گلایه می تدریجی کدام ممکن است شناسایی بزرگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بزرگان کازرون در میادین را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاده های بدون در نظر گرفتن. . احتمالاً انجام دادی ذکر شد: همراه خود ملاحظه به چهره های سراسری کازرون، اجباری است دانشجویان جدیدالورود را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد کازرون؛ از شکوه شهر نامگذاری اماکن مهم شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید نصب تندیس مفاخر سراسری در موضوع های پزشکی، مهندسی، شعر، ادبیات، آثار هنری، بازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید … {خواهد بود}.


وی ضمن نگارش کتابی کسب اطلاعات در مورد شهدا بر کنجکاوی مندی به واقعیت مسکن شهدا تاکید کرد.


فرخنده صدیق نویسنده این کتاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید پژوهشگر {در این} مراسم ذکر شد: طبق رفتار آموزشی کدام ممکن است داشتم در حین نگارش این کتاب چیزهای زیادی یاد بدست آوردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید می دانستم کدام ممکن است مبارزه شناسایی تولید دیگری جاهلیت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصطفی کدام ممکن است معلم بود شاعر برتر اجتناب کرده اند همه عامل بود. او کبوتر جبهه های کشتی همراه خود جهل را انتخاب کنید و انتخاب کنید خشونت شد.»


را انتخاب کنید و انتخاب کنید نویسنده کتاب بیخویش افزود: سربازان کازرون کدام ممکن است اجتناب کرده اند دید سربازان سایر شهرهای فارس گذشته تاریخی خشمگین حفاظت مقدس هستند، ادامه دارد در شخصی کازرون ناشناخته را انتخاب کنید و انتخاب کنید مورد آزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریک هستند. این کتاب را به همه آنها تقدیم کنید.”
مرتضی دیانتینسب برادر شهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس سابق اداره آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش کازرون ذکر شد: شش سال تحویل داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید توسعه نگارش کتاب بخش بزرگی اجتناب کرده اند مسکن روزمره ممکن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نویسنده را تشکیل داده است. آنچه در حال حاضر با بیرون دوستانم سید محمد جعفر شاهمیری تقدیم ممکن است تبدیل می شود. کاظم دهقان شخص، مهدی تقنی نژاد، کاظم فرحنک را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملاحظه هنری حسن ملک زاده، عبدالحسین پروان، محمد جواد گلستانفرد، سردار رحیم قنبری را انتخاب کنید و انتخاب کنید سردار دکتر دکتر شنل برتر بود همراه خود این جاری، هیچ منصفانه اجتناب کرده اند این نامه های غول پیکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرامی، نویسندگان را اجتناب کرده اند به نظر می رسید انتقادی علما را انتخاب کنید و انتخاب کنید اهالی ادبیات پایداری محروم نمی شود.


وی شکسته نشده داد: شاید اغراق نباشد کدام ممکن است بگوییم حتی ۶ سال پیش در مدت ۳۰ روز اجتناب کرده اند دوری فیزیکی برادرم مصطفی کدام ممکن است در سه سالگی نزدیکترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید شگفت انگیزترین خاطرات را داشت پشیمان شدم. اجتناب کرده اند کودکی به همان اندازه جوانی ممکن است.» هر دو در تنهایی گریه کرد.


کتاب «بیهوش» به داستان معلم شهید مصطفی دیانتینسب اجتناب کرده اند کودکی به همان اندازه مبایعه نامه همراه خود عملکرد بارز آشنایی همراه خود افراد کازرون در سال های ۱۳۴۵ به همان اندازه ۱۳۶۵ همراه خود نگارش رمان می پردازد. شهید مصطفی دیانتینسب در سال ۱۳۴۵ در کازرون دیده به جهان گشود. پس اجتناب کرده اند اخذ دیپلم، حرفه معلمی را برگزید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در روستاهای جراح را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرستان کازرون به تدریس شاگردان صنوبر. مصطفی هم در جبهه ها حضور داشت. در آزمون سراسری در موضوع شیمی دانشکده شیراز را انتخاب کنید و انتخاب کنید دکتری دندانپزشکی اجتناب کرده اند دانشکده اصفهان پذیرفته شد. وی در گذشته تاریخی ۲۹ دی ۱۳۶۵ در نبرد کربلای ۵ در شلمجه به مبایعه نامه رسید. پیکر وی در گلزار شهدای امامزاده سید محمد نوربخش کازرون به ناخوشایند سپرده شد.