سویا مقابل وستهم زنده: پخش جریانی، کانال تلویزیونی، اخبار تیم به عنوان آنتونیو و رایس برای چکش ها شروع می شود


نیمه وقت – سویا ۰-۰ وستهم

داور در نیمه اول بدون گل در سویا وقت می گذارد.

هر دو تیم موقعیت‌هایی داشته‌اند، اما هیچ‌کدام نتوانسته‌اند از جلوی دروازه استفاده کنند.

منیر با تعویض دقایق پایانی در موقعیت های خوبی قرار گرفت، اما چند موقعیت خوب را از دست داد. در همین حال، ولاسیک موقعیت این نیمه را داشت، اما توپ را مستقیماً به سمت بونو زد.

هر چند دیوید مویس از کلین شیت در نیمه دوم راضی خواهد بود.

ما یک بازی واقعی در دست داریم!