شاعران دورهمی {در خانه} باگریس گرگان; شعر “جشن همراه خود عبارات به طور معمول است”


بر ایده مطالعات خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) در گلستان, گروه آموزشی، آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیبایی شناختی ملل متحد; یونسکو در سی امین مجمع نهایی شخصی در سال ۱۹۹۹ به اتفاق آرا روز ۲۱ مارس، ۱ آوریل را انتخاب کنید و انتخاب کنید سال نوی باستانی هر سال را شناخته شده به عنوان “روز جهانی شعر” گفتن کرد. اجتناب کرده اند این رو هر ساله این امروز همراه خود کشتی پیام را انتخاب کنید و انتخاب کنید برگزاری این سیستم های متنوع توسط تصویر های شخصی در تمامی ملت ها گرامی داشته تبدیل می شود. این گروه در سراسر جهان بر ایده اساسنامه شخصی هدف اجتناب کرده اند این پیام را پاسداشت آثار هنری شعر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجلیل اجتناب کرده اند شاعران شناخته شده به عنوان راویان گذشته تاریخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمدن ملت ها گفتن کرده است.

به همین رویداد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نخستین روز اجتناب کرده اند قرن جدید، حسین ضمیری، شاعر، پژوهشگر، پرانرژی زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نویسنده «وهم بابودردا»، برگزاری مراسمی همراه خود عنوان «گاه شعر جشن. واژه ها» را در تذکر گرفت. همراه خود حضور جمعی اجتناب کرده اند شاعران گرگانی، مراسم شعرخوانی در بوتیک استراحتگاه هفتگی (خانه باقری ها) در مرکز یکی اجتناب کرده اند محلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید احساس های تاریخی گرگان، عصر دوشنبه اول فروردین ماه برگزار شد. . .

محمد رایت سرپرست کل سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی گلستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاعرانی چون عبدالعظیم ولیالهی رئیس صفحه بحث شعر کمدین گرگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید علی اصغر کیانی نویسنده کتاب «خورشید را گم نکرده ام» محمد فرازجو نویسنده اجتناب کرده اند منصفانه کتاب «در هوای لطیف منصفانه محتوای متنی»، فرزاد خدنگ، نویسنده کتاب «در سرم حرف می‌زنند» را انتخاب کنید و انتخاب کنید دختری اجتناب کرده اند کارولینای جنوبی، رحما شهریاری، شاعر سریال «باقی مانده است برای آینه بودن زود است» سید ابوالفضل فخار، نویسنده کتاب ماساری مرسی، سمیرا قدمی، یلدا قالیشولی، سید روح الله بنی فاطمی، مهدی خطی، وندا پرتوفی، نیما صفار، مریم محمدیان، اسماعیل حمیدی، سمانه شهری نژاد، صادق حاجمند، مارال افشاری نژاد. مالکی حضور داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید موها را پوشید.

حسین ضمیری شاعر را انتخاب کنید و انتخاب کنید پژوهشگر گرگانی در ابتدای این مراسم همراه خود ردیابی به انجام گروه بومی در رئوس مطالب روز جهانی شعر اظهار داشت: گفتن سال جدید شمسی شناخته شده به عنوان روز جهانی شعر. در این امروز گران کروی هم آمده ایم به همان اندازه یاد شاعران دیرینه ایران پایین را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاعران فقید گرگانی را گرامی بداریم.

وی افزود: سومین شاعر پارسی دری، «ابوسالیک جرجانی» شاعر عظیم شعر را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسیقی این دیار، یکی اجتناب کرده اند شناسایی آورترین شاعرانی بود کدام ممکن است {در این} خطه می زیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاعران پس اجتناب کرده اند وی او را به فضل را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادب ستودند. . یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند شاعران نامدار خطه گرگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سراینده منظومه «نایب را انتخاب کنید و انتخاب کنید رامین» فخرالدین اسعد جرجانی است کدام ممکن است در قرن ششم می زیسته را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند او شعری عاشقانه به یادگار مانده کدام ممکن است موجب خوشحال از اهل فضل را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادب است. بخش.

به مطالعه آیین های نوروزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنت بشدادی صنوبر را انتخاب کنید و انتخاب کنید شعری اجتناب کرده اند فولکلور گورجانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزاد خواند.

در پایان دادن این اجرای زنده، اسماعیل الشافعی، دانشجوی کارشناسی ارشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پژوهشگر موسیقی، این سیستم ای همراه خود موسیقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آواز هادی رایت، تولید دیگری سوار گلستانی حاضر کرد.

اسماعیل الشافعی پس اجتناب کرده اند نواختن چنگ اظهار داشت: این ساز کدام ممکن است قدمت آن به صدها سال می رسد، پرچم هویت زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هنری را در امتداد طرف آثار شاعران را انتخاب کنید و انتخاب کنید نویسندگان ایرانی برافراشته است.

محمد رایت مدیرکل ارشاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنت اسلامی گلستان ضمن گرامیداشت عید نوروز باستانی ایرانیان اجتناب کرده اند زحمات بانیان این بخش ادبی در این امروز خجسته تشکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحسین کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود اهدای کتاب به فروش سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادبیات اصیل ایرانی صنوبر. وی نیازمند شاعران را انتخاب کنید و انتخاب کنید نویسندگان گلستانی شد.

همراه خود اینکه هوای گرگان در روز اول اردیبهشت فوق العاده خنک بود، شاعران در حیاط خانه تاریخی باگریس همراه خود مطالعه اشعار را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشعار معاصر، محفلی خوب و دنج را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلنشین را برای شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میهمانان فراهم کردند.