شرح ظلم و ستم و قساوت در طول تاریخ خوانده شده استگزارش کردن آژانس کتاب ایران (ایبنا) با مطالعه کتب تاریخ، گاه افراد با موارد دردناک و ظالمانه مواجه می شوند. این ظلم و زورگویی که بیشتر با انواع شکنجه های طاقت فرسا و کشتارهای گروهی و فردی همراه بود، دل هر آزاده ای را به درد آورد.

کتاب جنایات در طول تاریخ کتابی است که به بیان انواع ظلم در تاریخ به کوشش سرمست فیروزی پژوهشگر تاریخ توسط انتشارات جاس بخشایش منتشر شده است.


سرمست فیروزی درباره کتاب «جنایات در تاریخ» گفت: من به تاریخ و تحقیقاتم علاقه دارم، هر بار که به موضوع جالبی برخورد می کنم بیشتر روی آن کار می کنم. کتاب جنایات در طول تاریخ یکی از این موضوعات بود. تصمیم گرفتم در این کتاب شرحی از ظلم های گوناگونی که خوانده ام و در کتاب های تاریخ گردآوری کرده ام را بیان کنم.


او ادامه داد: مقصود بیان این بود که برخی از حاکمان، پادشاهان و ظالمان در دوره های مختلف تاریخی برای کسب ثروت و شهرت و حفظ قدرت خود مرتکب چه جنایاتی شده اند! چگونه مردم بی گناه را زیر پا گذاشتند که هیچ شکارچی در قانون نانوشته جنگل چنین وحشیانه ای انجام نداده بود! فقط بخش کوچکی از جنایاتی که در طول تاریخ رخ داده است. در این کتاب آمده است، وگرنه ذکر آنها صدها یا شاید هزاران کتاب لازم است.


وی گفت: این کتاب به جرایمی که در ایران رخ داده است پرداخته و به تعداد بسیار کمی از جرایم در سایر نقاط جهان اشاره می کند. البته ناگفته نماند که جنایات هولناک بسیاری در نقاط دیگر دنیا رخ داده است که گاهی قلم از نوشتن آنها خجالت می کشد.


نویسنده کتاب جنایات در طول تاریخ بیان کرد: این کتاب با تاریخ اساطیری و شخصیت های اساطیری آغاز می شود. این کتاب درباره شخصیت‌های اساطیری مانند سهراب، زال، شوگاد، رستم و اسفندیار، سیاوش، ضحاک، پسران کاوه و دیگران صحبت می‌کند.


فیروزه وی افزود: کتاب جنایات در طول تاریخ نیز از افراد یا رویدادهای تأثیرگذار در دین اسلام صحبت می کند. این کتاب شخصیت هایی مانند ابرهه، یوسف و برادرانش، ابراهیم، ​​موسی و مواردی مانند زنده به گور کردن دختران و غیره را ارائه می دهد. مظلومیت شخصیت های تاریخی در تاریخ ایران نیز تحلیل و ارائه می شود. شخصیت هایی مثل چنگیز، اسکندر و…


ویر در پایان سخنان خود گفت: کتاب دیگری در دست تحقیق دارم به نام تاریخ مختصر ایران که تقریباً تمام شده است. البته این کتاب در قالب ۱۶ جلد تنظیم شده است که سعی می کنم قبل از چاپ و کار روی آن خلاصه کنم.