شماره جدید فصلنامه «سیاست تعالیه» وارد پیشخوان شدگزارش کردن خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)در این شماره از فصلنامه مطالبی چون «مبانی قرآنی و مرجعیت امنیت سیاسی در اسلام»، «عناصر نظام سیاسی اسلام در زیارت امین الله» و «زیارت آل یاسین»، «شوری از دیدگاه فقه قرآنی» و «نقش دین در سیاست بر اساس نظریه الهی حکومت است.

دیگر عناوین مقالات این شماره فصلنامه عبارتند از: «رابطه آزادی و امنیت سیاسی در اندیشه آیت الله نائینی»، «نقد نظریه «نفی ضرورت حفظ نظام سیاسی با مشروعیت آن» دیدگاه فقه سیاسی»؛ «شاخص های کارگزار و نظارت بر آنها از دیدگاه ائمه اطهار»; «زندگی سیاسی امام رضا علیه السلام در برابر عوام فریبی مخالفان». وی خاطرنشان کرد: گونه‌شناسی فکری ایرانی بر اساس برداشت‌های متفاوت از مقوله عقل مدرن.

“رابطه جامعه و حکومت ایران در انقلاب مشروطیت بر اساس نظریه میگدال”; «خوانشی انتقادی از وضعیت حکمرانی در ایران و راهکارهایی برای حرکت به سوی حکمرانی بهینه»؛ “بررسی تهدیدات امنیت اقتصادی در دولت هاشمی رفسنجانی از دیدگاه امام خمینی”; “بررسی مضامین و مولفه های مرتبط با رهبری کاریزماتیک در سخنرانی های سفر استانی محمود احمدی نژاد”; «مبانی حفاظت از محیط زیست و همکاری های بین المللی محیط زیست در اسلام» از دیگر مقالاتی است که در فصلنامه سی و ششم سیاست متعالی منتشر شده است.

همچنین در این شماره مطالبی با عناوین «نظم قاعده تعارض در منافع ملی با مصالح امت اسلامی (با تأکید بر دیدگاه حضرت آیت الله خامنه ای)» آمده است. «استعاره بازی دو سطحی: چارچوبی برای تحلیل سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران» و «تأثیر مولفه های سیاسی بر شکل گیری جنبش انصارالله یمن» منتشر شد.