شناسایی نخبگان برای فعالیت های فرهنگی از اهداف جشنواره روستاهای دوستدار کتاب و عشایر است.وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیامی در مراسم اختتامیه هشتمین جشنواره روستاهای دوستدار کتاب و عشایر در روستای دوکوک رامهرمز استان خوزستان گفت: در قالب طرح جشنواره روستاهای دوستدار کتاب و عشایر به دنبال این هستیم. گسترش فرهنگ کتابخوانی و شناسایی نخبگان برای اجرای فعالیت های فرهنگی در کشور ما هستیم.