صدای زندگی ایرانی از دل داستان ها به گوش می رسدمعاون سیاسی اجتماعی استاندار خوزستان در مراسم افتتاحیه بیست و چهارمین جشنواره بین المللی قصه گویی در اهواز گفت: قصه صدای زندگی است و قصه گویی پدربزرگ ها و مادربزرگ ها باعث جمع شدن خانواده ها می شود چرا که صدای زندگی ایرانی از طریق قصه شنیده می شود. .