طوفان یونیس ایرلند زنده – هشدار قرمز برای آب و هوای “بسیار خطرناک” با “تهدید قابل توجه برای زندگی”


همه هشدارها توضیح داده شده است

  • وضعیت قرمز – هشدار طوفان برای کورک، کری

این هشدار از ساعت ۳ صبح تا ۸ صبح روز جمعه اعمال می شود.

Met Eirean گفت: “طوفان یونیس به سرعت در ایرلند و جمعه با بادهای شدید و مخرب همراه خواهد بود.

بادهای جنوب غربی که به سمت شمال غربی منحرف می شوند به سرعت متوسط ​​بیش از ۸۰ کیلومتر در ساعت با تندباد بیش از ۱۳۰ کیلومتر در ساعت خواهند رسید. برخی سیلاب های ساحلی، به ویژه در جزر و مد.

  • وضعیت نارنجی – هشدار طوفان برای کلر، گالوی، واترفورد، وکسفورد، کورک، کری، واترفورد، تیپراری، کیلکنی، کارلو، ویکلو، لائوس، آفلی، دوبلین.

هشدار نارنجی برای هشدار طوفان برای شهرستان‌های کلر، گالوی، واترفورد، وکسفورد، کورک، کری، واترفورد، تیپراری، کیلکنی، کارلو، ویکلو، لائوس، آفالی و دوبلین همچنان برقرار است.

در این اخطار آمده است: بادهای جنوب غربی یا طوفانی تبدیل به شمال غربی به میانگین سرعت ۶۵ تا ۸۰ کیلومتر در ساعت و وزش تندباد تا ۱۳۰ کیلومتر در ساعت خواهد رسید.

هشدار نارنجی از ساعت ۳ صبح امشب وارد عمل می شود و تا ساعت ۱۱ صبح فردا ادامه دارد.

  • وضعیت زرد – هشدار باد و باران و برف برای ایرلند

سایر نقاط کشور تحت هشدار زرد برای “وزش بادهای بسیار شدید و بارش باران شدید، برف و برف” هستند.

این از ساعت ۱ بامداد امشب تا ساعت ۱۵ روز جمعه اعمال می شود.

  • وضعیت زرد – هشدار باد و برف برای Antrim، Armagh، Down، Fermanagh، Tyrone، Derry

طوفان یونیس ممکن است به دلیل برف سنگین و برخی بادهای شدید در روز جمعه اختلال ایجاد کند.

از ساعت ۳ صبح جمعه تا ۶ بعد از ظهر اعمال می شود.

  • STATUS RED – هشدار طوفان از Howth Head به Roche’s Point تا Erris Head و در دریای ایرلند در جنوب Anglesey

بادهای متغیر طوفانی که به سمت شمال غربی منحرف می‌شوند در برخی مواقع در طول شب و صبح جمعه در سواحل از Howth Head تا Roches Pt تا Erris Head و در دریای ایرلند جنوبی به نیروی طوفان ۱۰ یا نیروی طوفان شدید ۱۱ می‌رسند.

از ساعت ۳ صبح تا ۱۲ بعد از ظهر جمعه اعمال می شود.