رژیم لاغری سریع

عرضه بیش از ۴۰۰ عنوان کتاب انتشارات سروش در نمایشگاه کتاب تهران هزینه حضور ناشران در نمایشگاه کتاب را کاهش دهیممدیرعامل انتشارات سروش گفت:  این انتشارات امسال با بیش از ۴۰۰ عنوان کتاب که شامل چاپ اول و تجدید چاپ است در نمایشگاه کتاب حضوری تهران حاضر می‌شود. این انتشارات در بخش مجازی نمایشگاه کتاب هم با ۶۰۵ عنوان کتاب که از سال ۹۱ منتشر شده است؛ شرکت می‌کند.