رژیم لاغری سریع

عرضه ۴۰ عنوان کتاب از انتشارات راه‌یار در نمایشگاه کتابانتشارات راه‌یار در سی و سومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، ۴۰ عنوان از آثاری که در سال‌های همه‌گیری کرونا با موضوعات نو در حوزه تاریخ شفاهی به چاپ رسیده را عرضه می‌کند.