عشق، دلبستگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنجکاوی به وطنبر ایده مطالعات خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)ایرج یانگ بازیگر، کارگردان، نمایشنامه نویس را انتخاب کنید و انتخاب کنید داستان نویس اهل بوشهر است. اجتناب کرده اند معروف ترین آثار او می توان به «قلندرخونا»، «خالو نکیسا» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «خلخال شوم» ردیابی کرد. «آواز عنوان ها» یکی اجتناب کرده اند بروزترین tp-date نوشته های کوچکی است کدام ممکن است در سوره مهر آشکار شده است. او همراه خود دیدی عمیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید در قالب داستان سعی در تبیین وقایع تاریخی دوران مشروطیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید شورش افراد جنوب داشت. لحن عنوان اثری کسب اطلاعات در مورد پسران، دختران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوانان است کدام ممکن است سعی می کنند اجتناب کرده اند مرزها را انتخاب کنید و انتخاب کنید میهن شخصی حفاظت کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشورهای استعماری را همراه خود رحمت، مدارا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعتقاد به نفس توقف کنند.

این کتاب وقایع تاریخی دوران مشروطه را روایت می تدریجی. پس اجتناب کرده اند در حال مرگ مظفرالدین شاه، تنها ده روز پس اجتناب کرده اند امضای قوانین اساسی، وارث او، محمدعلی شاه، به سلطنت رسید. او برخلاف پدرش همراه خود انقلاب مشروطه مخالفت کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود کمک مشاوران روسی مجلس شورای سراسری را کدام ممکن است تصویر مشروطه بود تعطیل کرد. این دوران سیاه در گذشته تاریخی ایران به «استبداد صغیر» افسانه ای است. روزی کدام ممکن است اوضاع در جیب دادگاه فوق العاده مات بود. پس اجتناب کرده اند اختراع نفت در ایران، کشورهای ecu برای تکل امتیاز استخراج نفت ایران دندان نوک تیز کردند. در حالی کدام ممکن است شهرهای جنوب به طور قابل توجهی بوشیر مورد حمله قرار گرفت. آیت الله سید عبدالحسین لاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاگردش سید مرتضی مجتهد الاهرمی نیروی نیروی دریایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سربازان شخصی را به مدیریت رئیس علی دلفری در جنوب راه اندازی کردند.

این داستان توسط حیدر، برادرزاده رئیسعلی دلواری نقل شده است. پدر حیدر در طوفان برای خرها جان باخت. او به ناچار برای مقابله با عمویش {می رود}، در آنجا مسکن می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در امتداد طرف او دعوا می تدریجی. رئیس مشروطه علی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس شورش جنوب در تنگستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بوشیر علیه نیروهای انگلیسی در کل مبارزه جهانی اول. دوران جوانی او مصادف همراه خود افزایش در عمق استعمار انگلیس در خلیج فارس بود. او عملکرد مهمی در شورش جنوب داشت. شورش افراد تونسستان به مدیریت وی هفت سال به اندازه انجامید را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} مدت افراد دلیر تانزانیا جستجو در بدست آوردن به ۲ هدف بی نظیر ایمنی اجتناب کرده اند بوشهر، دشستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تانستان شناخته شده به عنوان قلمرو مسکونی شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جلوگیری اجتناب کرده اند حرکت نیروهای خارجی در موجود در مرزها بودند. ایران حفاظت اجتناب کرده اند استقلال ملت

شب خورشید در سواحل جنوبی کدام ممکن است فوق العاده انصافاً توضیح دادن شده است، شبیه شالی همراه خود رنگ های آبی، نارنجی، صورتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنفش است کدام ممکن است در یک واحد نسیم کسل کننده در اطراف خورشید می چرخد، همراه خود لمسی غیرمعمول. همراه خود توضیحاتی انصافاً خواننده را به سواحل تنستستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بوشیر می برد. آنها در شن های خوب و دنج ساحل کسل کننده جنوبی قدم می زنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همزمان صدای مرغ های آبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیاهی را می شنوند کدام ممکن است در جاری مصرف کردن ماهی در کمین میله پوسیده خوب قایق عجیب و غریب هستند. ممکن است را به یاد ماهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میگو می اندازد کدام ممکن است افراد بومی در آن توانایی دارند. یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند عوامل قوت این نویسنده استفاده اجتناب کرده اند لهجه فوق العاده شیرین را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاریزماتیک تنگسیری (گویش لری تنگستانی) است.

داستان کتاب همراه خود رئوس مطالب خوب روز خوشایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب و دنج بهاری در سواحل دلوار تحریک کردن تبدیل می شود. حیدر همراه خود دوست عجیب و غریب شخصی نوشاد در جاری ماهیگیری است. آنها در یک واحد قایق چوبی عجیب و غریب ماهیگیری می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در شب آرام را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاد نفس می کشند، غافل اجتناب کرده اند اینکه چه چیزی در انتظارشان است. برخلاف تحریک کردن آرام بخش، داستان در طولانی مدت، در محیطی ناراضی، ناامن را انتخاب کنید و انتخاب کنید احساسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در حالی کدام ممکن است جسد نوشاد دفن تبدیل می شود، به بالا می رسد.

اجتناب کرده اند ابتدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتهای داستان می توان اکتسابی کدام ممکن است کتاب داستانی احساسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شادی ها انگیز را روایت می تدریجی کدام ممکن است نویسنده به خوبی آن را به تصویر کشیده است. آرام آرام خواننده را همراه خود جاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوای دوران مشروطه شناخته شده می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را به سطح عطفی می رساند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پایان آرام آرام داستان را مناسب می تدریجی.