رژیم لاغری سریع

“عشق من می خواهم، او همین جا کجاست؟” به بازار کتاب به اینجا رسیدبر ایده بررسی ها خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) اولین لایه موضوعی هر ۲ نمایشنامه درمورد به مهاجرت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین منظور در یک واحد جلد گنجانده شده است. حاضر «کودک» در تعدادی از سال فعلی خرس تأثیر اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتفاقات فعلی خاورمیانه {بوده است}.

بحث با اشاره به وضعیت مهاجران شناخته شده به عنوان سایر جوامع بهبود یافته نتیجه اختراع جسد مهاجر شناخته شده به عنوان پیکری فراموش شده، طرد شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی ناموجود است. وضعیتی رایج برای مهاجرانی کدام ممکن است مجبور به مهاجرت اجتناب کرده اند هر جهان ای هستند. Desperate Exodus فشار های انسانی را در شرایط a فوق العاده به تصویر می کشد.

در نمایشنامه “این کجاست؟” داستان مهاجرت برای حضور در شرایط بیشتر است. این مورد بیشتر اجتناب کرده اند خوب عکس غیر شفاف را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی نقص اجتناب کرده اند جایی است کدام ممکن است نمی دانیم کجاست؟ تصویر تار نماد دهنده عدم اعلان از واقعی اجتناب کرده اند ناشناخته، جاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلند مدت است.

پایین کتاب آمده است: «این کودک مثل من می خواهم نیست، پوستش ناخوشایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سفید است، همین، عصر کدام ممکن است انرژی الکتریکی می‌رود، او را جلوی تسبیح حقیر روی پایین بام خوابگاه می‌بریم. جریانی اجتناب کرده اند آفتاب اجتناب کرده اند ماه روی فشار می لغزد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کل اردوگاه را روشن می تدریجی.» زیر آفتاب، همه خانمها اردوگاه خانمها شکوه هستند.

حاضر “کودک مکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مکان؟” ، در ۹۰ صفحه را انتخاب کنید و انتخاب کنید به هزینه ۴۰ هزار تومان اجتناب کرده اند نشر نی.