عنوان چهره نهایی آثار هنری انقلاب قم به نقاش رسید
همراه خود حضور پیشکسوتان هنرهای زیبای استان قم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصحاب رسانه، اجتناب کرده اند سید علی غفیل بچی شناخته شده به عنوان هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید چهارصدمین چهره آثار هنری انقلاب در قم تجلیل شد.