عوامل م theثر بر لمس پروتز سینه چیست؟ لیپوماتیک زندگی ایده آل | زندگی مشترک


عوامل متعددی از جمله ضخامت بافت سینه ، نوع پروتز و دقت بیمار در تشخیص مورد موثر است. هیچ جراحی نمی تواند تضمین کند که بیمار پس از عمل به هیچ وجه پروتز را لمس نمی کند. بنابراین ، اگر فردی با انجام عمل جراحی پروتز موافقت کرد ، باید احتمال لمس پروتز را در قسمت های خاصی از بدن خود در نظر بگیرد.

دیدگاهتان را بنویسید