غزه، فلسطین،… صدها هزار کربلا در عوضگزارش کردن خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) محمدمهدی عبدالهی شاعر و پژوهشگر شعر آیینی اخیراً چند بیت شعر در خصوص جریانات تروریستی غزه، افغانستان، یمن و … سروده است که در ادامه می خوانید:

ابیات سرخ کاروان عشق را تفسیر کنید
برای شنیدن صدای عشق در همه جا

راضی بودن تکرار شیطانی یک داستان تلخ بود
یعنی قلم بردارید و به ابراز عشق معنا بدهید

از انفجار بنویسید، از تبعید سرخ در یمن
ندای عشق را از این نامه های خونین بشنو

همه لاله ها روی زمین افتادند، اما هنوز
وسط باغ سرسبز، بنفش عشق را نگاه کن

در شورش های کابل، کندز، بلخ و قندهار
تکان مداوم عشق را در سینه ام احساس می کنم

غزه، فلسطین،… صدها هزار کربلا در عوض
یک لحظه مغازه عشق را متوقف نکنید

بلند شو چاوشی بخوان باران چشمت را بگیرد
در اینجا باید زبان عشق را بدانید

روح صلح بر پارچه عرش، آنجا به رنگ کربلاست
نقشه، آسمان عشق را با خون تغییر داد