فداکاری افراد کردستان برای حفاظت اجتناب کرده اند وطن الگوی جهانیان استکیانوش گلزار راغب ذکر شد: موضوع کردستان فوق العاده ظریف است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید همراه خود ملاحظاتی نوشته شود به همان اندازه بتوانیم مظلومیت افراد کردستان را دقیق کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنایات گروهک را تبیین کنیم به همان اندازه همه بدانند افراد کردستان چگونه جان شخصی را در این روش فدا کردند. ما توانسته‌ایم این قطعه اجتناب کرده اند وطن را محافظت کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اندازه عظیم‌تر این می‌تواند الگویی برای جهان باشد.