رژیم لاغری سریع

فضای نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران منصفانه فضای زیبایی شناختی ضروری استقدسیه پائینی (نویسنده) در اظهار داشت‌وگو همراه خود خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) ضمن ردیابی به وقفه دوساله در برگزاری سی‌وسومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران اظهار کرد: تعطیلی نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران همراه خود وجود نیاز کرونایی با این حال آسیب‌های زیادی را به فضای کتاب‌خوانی وارد کرد. همراه خود وجود آن کدام ممکن است {در این} ایام کسب دیجیتال کتاب اجتناب کرده اند ناشران رشد پیدا کرد با این حال فضای نمایشگاه فارغ اجتناب کرده اند کسب کتاب، تحمیل کننده منصفانه تنظیم زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبادل بازخورد بینندگان عام را انتخاب کنید و انتخاب کنید نویسندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناشران را انتخاب کنید و انتخاب کنید فعالان کتاب است.
 
وی در شکسته نشده افزود: این دلیل است همراه خود تعطیلی نمایشگاه تعاملات زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادبی کدام ممکن است حول محور نمایشگاه کتاب تعیین کنید می‌گرفت از نزدیک تضعیف شد. علاوه بر این نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در تحمیل منصفانه فضای هیجانی اثرگذار است را انتخاب کنید و انتخاب کنید شور حاصل اجتناب کرده اند آن منصفانه جهش در ترغیب را انتخاب کنید و انتخاب کنید الهام بخش مردمان برای کتاب خوانی تحمیل می‌تنبل.
 
نویسنده داستان عاشورایی «سنگ» دانستن درباره کالا همزمان کتاب به صورت دیجیتال در سی‌وسومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران مطرح کرد: در عین تحمیل فضای تبادل زیبایی شناختی در تهران، امکان استفاده اجتناب کرده اند ویترین نمایشگاه کتاب را برای رمز و راز شهرستان‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد از همه افرادی که امکان حضور در نمایشگاه را ندارند، لوازم کدام ممکن است اتفاق فوق العاده خوبی است.
 
قدسیه پائینی در طولانی مدت سخنان شخصی دانستن درباره کتاب‌هایش کدام ممکن است در نمایشگاه کتاب سی‌وسوم تهیه می‌شود، اظهار داشت: بنده در سال قبلی ۲ کتاب نوشته‌ام کدام ممکن است متاسفانه فرایند چاپ آن اندازه کشیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به سی‌وسومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران نمی‌رسد.
 
«سی‌را انتخاب کنید و انتخاب کنید‌سومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران» اجتناب کرده اند بیست‌ویکم به همان اندازه سی‌ویکم اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ به صورت فیزیکی در مصلای امام خمینی(ره) را انتخاب کنید و انتخاب کنید به صورت دیجیتال در سامانه ketab.ir برگزار می‌شود.